nieuws

Anders werken: meer tijd door minder managers

Organisatie & Strategie

Paul Verburgt, auteur van het boek ‘Minimal management’, heeft al veel bedrijven anders laten werken met zijn filosofie: meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de medewerker. “Door managers weg te jagen houden medewerkers meer tijd over.”

Anders werken: meer tijd door minder managers

HR krijgt er nogal van langs in uw boek Minimal management. Waarom is dat?
“Het is een eeuwig spuitende bron van regels. HR staat voor gelijkschakeling en betutteling, voor regulering en beheersing. HR is gespecialiseerd in mensen en spreekt menselijke taal, maar daarachter schuilt een keihard reguleringsregime. Dat is de dood in de pot voor alles wat ik voorsta. Elk jaar weer die cyclus van beoordelingen die niets meer zijn dan psychologische portretjes. Ik heb in mijn bedrijf de HR-afdeling afgeschaft. Je hebt altijd een personeels- en salarisadministratie nodig. En natuurlijk heb je ook regels nodig, bijvoorbeeld voor reiskosten en beloning. Maar opleidingen? De meeste HRM’ers weten hier geen snars van. Bemoei je er dan niet mee!”

U bent tegen individuele beoordelingen van medewerkers…
“In mijn filosofie werk je met teams van acht of negen mensen en die teams worden beoordeeld. Het is een heel vrolijk systeem, want je bent meer betrokken bij je eigen ‘winkeltje’. En het beoordelingssysteem is heel simpel: haal je je doel, dan is iedereen goed en anders is iedereen onvoldoende. Als het niet goed gaat, kun je niet iemand anders de schuld geven. Als team moet je er dan zelf aan werken dat het verandert. Ik heb wel eens als straf ingesteld dat een team weer onder een ouderwets regime zou worden geplaatst, als het niet goed ging. Dat wilde niemand.”

Geeft een teambeoordeling geen scheve gezichten?
“Als je ergens nieuw bent, dan weet je dat je altijd minder effectief bent in het begin. Maar een jongere brengt wel iets nieuws in een team waar de ervaren rotten misschien zijn ingedut. Binnen een team gaan bepaalde processen spelen. Als een teamlid te laat komt, dan spreekt het team hem daar vanzelf op aan.”

Krijg je met al die kleine teams ‘de neuzen nog wel dezelfde kant op’?
“Het is juist beter voor een bedrijf om de neuzen allemaal een andere kant op te hebben! Het oriëntatiepunt van de gemiddelde medewerker is de eigen afdeling. Niet het hoofdkantoor in Amsterdam. Het eigen team is zijn eigen winkeltje. De doelstellingen daarvan zijn afgeleid van de grote bedrijfsdoelen en kernwaarden. Het management moet zich wel bezighouden met wat het hele bedrijf aangaat en daarover communiceren met de medewerkers.”

Hoeveel tijd heb je nodig om minimal management in te voeren?
Bij mijn bedrijf heb ik het van de ene op de ander dag ingevoerd. Medewerkers gaan echt niet opeens aan de baas vragen wat ze moeten doen. Door managers weg te jagen, houden de medewerkers meer tijd over voor hun werk. Maar je kunt ook langer de tijd nemen om je erop voor te bereiden. Dat is degelijker, maar het probleem is dat je zo langzaam gaat dat je allerlei slijtage ondergaat en oude patronen terugkomen. Dat is lastig als je wilt breken met het oude systeem.”

Reageer op dit artikel