nieuws

Ken- & stuurgetallen voor alfa’s

Organisatie & Strategie

Ken- & stuurgetallen voor alfa’s

Het blijkt uit het HR-trends onderzoek 2017–2018 van Performa, Berenschot en ADP: HR is nog niet heel erg geïnteresseerd in HR-analytics. Oké, 40 procent van de HR-afdelingen is er in meer of mindere mate mee bezig, maar het is absoluut geen speerpunt. Stond het onderwerp vorig jaar nog op de prioriteitenlijst – zij het op de 22ste en laatste plaats – dit jaar wordt het niet eens genoemd.

HR en getallen, het blijft een moeizame relatie. Verreweg de meeste HR-medewerkers associëren ken- & stuurgetallen met lastig rekenwerk. Geen wonder, want HR is overwegend het domein van alfa’s.

Inzetten van getallen leidt tot meer plezier

En juist deze alfa’s zouden zich eens moeten verdiepen in het boek Ken- & stuurgetallen voor Personeelsmanagement, van Rolf Baarda en Kees Kouwenhoven. Want hun conclusie luidt: het inzetten van getallen leidt juist tot meer plezier.

  • De eerste reden is simpel: als je je doelstellingen vastlegt in meetbare getallen, kun je gemakkelijk bepalen of je die doelen hebt bereikt. En als dat inderdaad het geval is, heb je dus reden voor een feestje.
  • De tweede reden graaft dieper. Want bij die getallen gaat het niet in de eerste plaats om het bereiken van het doel. En zelfs niet om het vaststellen van die getallen zelf. Veel belangrijker is het denkproces dat aan dat vaststellen voorafgaat. En de vragen die je daarbij stelt. Hoeveel vertrekkende medewerkers vind je bijvoorbeeld acceptabel? Hoeveel mensen moeten in de organisatie doorstromen? Hoeveel talenten moet je volgend jaar aantrekken?

Getallen blijven moeilijk?

Getallen zijn misschien leuk, maar ze blijven moeilijk. Toch? Nou, dat valt mee. Volgens Baarda en Kouwenhoven moeten we ken- & stuurgetallen niet automatisch associëren met termen als big data en HR-analytics. Big data en HR-analytics moet je soms aan specialisten overlaten. Maar… je moet als HR-medewerker wel met die specialisten kunnen praten. En je moet in staat zijn om de uitkomsten van al dat specialistenwerk te vertalen in getallen die alle medewerkers kunnen begrijpen.

HR-professional moet mee kunnen praten

Op die manier houdt HR ook een vinger aan de pols. Want al die big data en HR-analytics leiden tot steeds ingewikkelder algoritmes. Dat zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten: in de zogenoemde smart cities worden big data ingezet voor voorspellingen. Bijvoorbeeld dat iemand over drie maanden uit zijn huis moet worden gezet. Heel gevaarlijk, vooral als niemand meer snapt hoe zo’n algoritme werkt. Daarom moet een HRM-er dat wél begrijpen – of in ieder geval met de experts kunnen praten.

 

Ken- & stuurgetallen voor personeelsmanagement, Bereikte resultaten meetbaar maken, Drs. Rolf Baarda, ir. C.P.M. Kouwenhoven

Reageer op dit artikel