nieuws

Agent snakt naar leiderschap en goed werkgeverschap

Organisatie & Strategie

Medewerkers van de politie zijn uiterst kritisch over de eigen organisatie. Volgens hen ontbreekt het aan leiderschap en goed werkgeverschap. Op de vraag of dit een organisatie is waarvoor je zou willen werken, scoort de politie onder de eigen medewerkers laag.

Agent snakt naar leiderschap en goed werkgeverschap
Foto: JPstock/Shutterstock.com

Dat blijkt uit de Vertrouwen- en Reputatiemonitor Politie. Het onderzoek is uitgevoerd door het Reputation Institute onder zowel medewerkers als burgers.

Bevlogenheid

Als er ergens blijkt dat bevlogenheid niet hetzelfde is als positief zijn over de eigen organisatie, dan is het wel bij de politie. De medewerkers zijn trots op hun werk en extreem trouw aan de organisatie, maar zijn tegelijkertijd snoeihard in hun oordeel. Ruim 30 procent van de genoemde associaties is negatief.

De meest genoemde negatieve associatie is dat er te weinig mensen en middelen zijn om het werk te doen. Bijna duizend keer werd er genoemd dat het werk slecht is georganiseerd. Werknemers klagen bij dit punt onder andere over chaos, slechte communicatie en slecht management. Ook de onrust die is veroorzaakt door de reorganisatie wordt vaak genoemd: politiemensen vinden dat er te veel is bezuinigd en dat ze te veel veranderingen te verduren hebben gekregen.

Werkgeverschap

De organisatie schiet volgens de werkgevers tekort in het faciliteren van succes door middel van goed werkgeverschap, leiderschap en ICT-ondersteuning. Vooral werkgeverschap krijgt een dikke onvoldoende, met een score van 43,8. Leiderschap zit daar iets boven met een gemiddelde score van 44,9. De medewerkers zijn ontevreden over de visie, de aansturing, de focus van de leiders op de kerntaak en het zicht dat zij hebben op de vaardigheden van medewerkers.

Masterclass

Masterclass

Reputatie

De onderzoekers vergelijken de reputatie van de politie met de top 30 van het bedrijfsleven. Hierin behaalt Philips met 82,1 punten de hoogste score en de NS met 58,8 punten de laagste. Was de politie een bedrijf geweest, dan zou ze van burgers met 71,8 punten een plek in de top 10 krijgen. De eigen medewerkers schatten de reputatie van de politie veel lager in en geven 60,5 punten. Dat is net zo veel als Shell krijgt. De oliemaatschappij neemt daarmee de 29ste plek in de top 30 in.

Investeren in het personeel

Volgens burgers kan de politie haar reputatie verbeteren door meer blauw op straat te hebben. Medewerkers zien in eerste instantie vooral heil in meer en betere communicatie: laten zien wat de politie wel en niet doet, successen communiceren en positiever in het nieuws komen.

Maar de reputatie van de politie zou volgens de medewerkers ook een boost krijgen als de agenten betere werkomstandigheden zouden krijgen. De leiding moet beter luisteren naar de medewerkers, zorgen voor het personeel, een betere cao bieden, de capaciteit vergroten, minder bezuinigen, meer mensen aannemen en meer investeren in het personeel.

Nabijheid, naar elkaar omkijken en de menselijke maat zijn belangrijk voor de hele leiding binnen de politie, want het moet echt beter

Verbeterpunten

De drie meest genoemde verbeterpunten zijn:

  • de politie is begaan met medewerkers
  • de politie beloont medewerkers naar behoren
  • de politie werkt als één Nederlandse politie samen

Werkdruk verlagen

Korpschef Erik Akerboom wil het vertrouwen van de eigen mensen in de organisatie verbeteren. Het signaal dat de medewerkers in het onderzoek afgeven is volgens hem niet nieuw. “En dat nemen we serieus. We vragen veel van mensen in een organisatie die soms log is en waarbinnen afstanden nog te groot zijn. Nabijheid, naar elkaar omkijken en de menselijke maat zijn belangrijk voor de hele leiding binnen de politie, want het moet echt beter. Daar wil ik graag samen met de bonden en de medezeggenschapsraad in voor gaan. Dat doen we onder andere door de afspraken die we hebben gemaakt in de nieuwe cao uit te voeren. Dat moet helpen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen, loopbaanperspectieven te verbeteren en betere zorg en ondersteuning te verlenen aan collega’s die het moeilijk hebben.”

Cao-afspraken

De Nationale Politie stelt in een reactie op het onderzoek dat er meer dan vijftig afspraken in de cao staan. Vijf thema’s krijgen een speciale focus van het korps, de vakbonden, de centrale ondernemingsraad (COR) en het ministerie:

  • capaciteit en inzetbaarheid;
  • kwaliteit en loopbaanperspectieven;
  • veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid;
  • rechtspositie;
  • georganiseerd overleg en arbeidsverhoudingen.

Daarnaast hebben de korpsleiding, bonden en COR het Strategisch Beraad opgestart om de uitvoering van de afspraken in de bijlage bij de CAO met de titel ‘Samen werken aan een betere Politieorganisatie’ te bespreken.

Reageer op dit artikel