nieuws

De opmars van de HR-businesspartner

Organisatie & Strategie

Steeds meer organisaties voegen een HR-businesspartner toe aan hun HR-afdeling. Volgens Heily Speetjens, specialist in de bemiddeling van HR-professionals bij Robert Walters, komt dit doordat HR een meer strategische positie inneemt binnen organisaties.

De opmars van de HR-businesspartner

Het aantal vacatures voor HR-businesspartner is volgens Robert Walters de laatste maanden opvallend gegroeid, met 56 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018, terwijl het totaal aantal HR-vacatures met 29 procent steeg.

Strategische positie

Speetjens ziet de populariteit van de HR-businesspartner als een direct gevolg van de veranderende positie van de HR-afdeling. Waar organisaties vroeger vonden dat het grote geld werd verdiend in de finance- en salesdivisies, speelt (de) HR (businesspartner) daarin tegenwoordige een belangrijkere rol.

Volgens Speetjens is er een verandering in denkwijze bij veel organisaties gaande: “De afgelopen periode stond in het teken van economische groei, waardoor organisaties meer zijn gaan focussen op winstgevendheid, in plaats van kostenbesparing. HR wordt daardoor steeds meer gezien als een afdeling die bijdraagt aan de bedrijfsresultaten, in plaats van een ondersteunende afdeling. Dit zorgt er ten eerste voor dat organisaties hun HR-afdeling willen professionaliseren en ten tweede dat HR meer draagvlak krijgt.”

Lees ook: HR als drijvende kracht achter innovatie

Buzzword

Bij de sterke groei in HR-businesspartnerrollen moet echter een kanttekening geplaatst worden, stelt Speetjens: “We merken dat HR-businesspartner een soort buzzword is geworden. Wat ik nu zie, is dat organisaties soms bewust de functietitel in een vacature veranderen naar HR-businesspartner, ook al zijn zij op zoek naar een adviseur. Dit kan hen zomaar 70 procent meer reacties opleveren. De benamingen van de rollen gaan door elkaar heen lopen, wat misleidend kan zijn voor sollicitanten. Je moet jezelf dan als organisatie afvragen of dat handig is, of dat je sollicitanten gaat aantrekken die niet geschikt zijn, of niet geïnteresseerd in wat jij hen kunt bieden.”

Organisaties veranderen soms bewust de functietitel in een vacature naar HR-businesspartner, ook al zijn zij op zoek naar een adviseur.

Twee rollen

Speetjens ziet twee verschillende businesspartnerrollen. In de ene functie heeft de businesspartner een combinatierol van adviseur en businesspartner, wat betekent dat de rol zowel een operationele als tactische en strategische invulling heeft. In dit geval houdt de businesspartner zich bezig met overkoepelende projecten, zoals talentmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Echter, in steeds meer organisaties krijgt de businesspartner een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van strategie. Speetjens: “Dit gebeurt voornamelijk bij grote corporates, maar ook steeds vaker bij kleinere organisaties die professionaliseren en digitaliseren. In deze bedrijven schakelt de businesspartner actief met het MT, de directie en de ondernemingsraad.”

Sparringpartner

Speetjens: “Zoals de naam al doet vermoeden, fungeert een HR-businesspartner als sparringpartner voor de organisatie, als schakel tussen het personeel en het management.” HR-businesspartners dragen volgens haar in steeds hogere mate bij aan de winst, onder andere door strategische personeelsplanning, het begeleiden van overnames en fusies, het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en het stimuleren en faciliteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

“Het is de verantwoordelijkheid van de businesspartner om projecten te begeleiden en prioriteiten te stellen, en hierbij de verschillende behoeftes binnen de organisatie in acht te nemen.”

Kennis delen

HR-adviseurs en -managers delen hun kennis en de uitdagen waar de organisatie tegenaan loopt – bijvoorbeeld omtrent verzuim, learning & development of reorganisaties – met de HR-businesspartner. De businesspartner stelt vervolgens verbeterprojecten op en onderzoekt in welke mate deze verbeteringen impact zullen hebben, op kostenbesparing, de organisatiecultuur of andere bedrijfsbelangen. Vervolgens zet hij de strategie uit en deelt deze met de HR-adviseurs, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Speetjens: “Hierbij is het bedrijfsresultaat steeds vaker de doorslaggevende factor bij het nemen van beslissingen.”

HR-adviseur, -businesspartner en -manager

Speetjens ziet regelmatig dat organisaties moeite hebben om het onderscheid te maken tussen de functies HR-adviseur, -businesspartner en -manager. “Het komt vaak voor dat ik word benaderd voor een vacature die onder de noemer HR-businesspartner geschaard wordt, maar die – nadat ik doorvraag over de taken en verantwoordelijkheden – eigenlijk meer overeenkomt met de functie van een HR-adviseur of -manager.”

Wat zijn dan precies de verschillen tussen deze drie functies? Speetjens: “Als HR-adviseur houd je je voornamelijk bezig met operationele werkzaamheden. Een HR-businesspartner zet strategische projecten op, houdt het verloop van processen in de gaten en rapporteert de resultaten aan een manager of het MT. De HR-manager, op zijn beurt, is eindverantwoordelijk en schakelt met de CEO. Ook fungeert de HR-manager veelal als hoofdelijk aanspreekpunt.”

De rol van HR-businesspartner is enorm populair bij HR-professionals, maar niet alle sollicitanten hebben hier de juiste kennis, senioriteit en vaardigheden voor.

Wanneer ben je een goede HR-businesspartner?

Volgens Speetjens is de rol van HR-businesspartner enorm populair bij HR-professionals, maar niet alle sollicitanten hebben hier de juiste kennis, senioriteit en vaardigheden voor. Een businesspartner moet op strategisch niveau kunnen sparren met het MT. “Hiervoor moet je om kunnen gaan met organisatiesensitiviteit, sterke communicatievaardigheden hebben en ervaring hebben met stakeholder- en portfoliomanagement.”

HR-businesspartners zijn vaak afkomstig uit een consultancy- of bedrijfsmanagementfunctie. Hoewel een diploma in bedrijfskunde goed van pas komt, is dit geen vereiste volgens Speetjens. Zij let bij het werven van businesspartners voornamelijk op ervaring en persoonlijkheid. “Inzicht in de organisatie, analytische vaardigheden en een nieuwsgierige blik zijn belangrijk. Verder moet je vooral genoeg vlieguren gemaakt hebben. HR is een mensenvak, maar als businesspartner is je hoofdtaak een bijdrage te leveren aan een betere bedrijfsvoering.”

Bron:  Robert Walters

Reageer op dit artikel