Voorbeelddocumenten

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Gebruik dit document als een voormalige werknemer het geheimhoudingsbeding schendt door vertrouwelijke informatie over de organisatie met anderen te delen, zonder de vereiste toestemming.

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voorbeeldbrief: niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met deze voorbeeldbrief, ook wel aanzegbrief genoemd, laat je schriftelijk aan de werknemer weten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na afloop van de overeengekomen duur niet verlengd wordt.

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief bevestiging opzegging door werknemer' om de opzegging door de werknemer vast te leggen en het dienstverband af te wikkelen.

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Voorbeeldbrief ontslag op staande voet

Gebruik dit document 'Voorbeeldbrief ontslag op staande voet' om het dienstverband van de werknemer per onmiddellijke ingang te beëindigen.

Voorbeelddocument: ziekmelding na einde dienstverband

Voorbeelddocument: ziekmelding na einde dienstverband

Met deze voorbeeldbrief informeer je de voormalig werknemer over zijn rechten en plichten bij ziekte nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Voorbeeldbrief opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Voorbeeldbrief opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige...

Gebruik dit document 'opzeggen arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid' om tijdig de arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen na toestemming van het UWV.

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Voorbeeldbrief aanvraag ontslagvergunning

Met deze voorbeeldbrief laat je weten dat het UWV is benaderd met het verzoek om toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te zeggen, ook wel een ontslagvergunning.

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte

Met deze voorbeeldbrief informeer je een zieke werknemer over de afwikkeling van het dienstverband.