Nieuws over duurzame inzetbaarheid

Eenzaamheid: de meest onderschatte factor bij duurzame inzetbaarheid

Eenzaamheid: de meest onderschatte factor bij duurzame inzetbaarheid

Wat bepaalt je duurzame inzetbaarheid, en dan met name: hoe lang je kunt doorwerken? Als eerste je gezondheid, zou je zeggen. En dan vooral hoe gezond je leeft, of je niet teveel eet, drinkt en rookt. Of je genoeg beweegt. Allemaal waar. Maar er is...

Thuiswerkers sparen veel tijd uit, maar maken meer uren

Thuiswerkers sparen veel tijd uit, maar maken meer uren

Gemiddeld werken thuiswerkers een tot drie maanden per jaar extra. Zo blijkt uit internationaal én Nederlands onderzoeken.

L&D-expert Nick van Dam: 'De toekomst is aan specialisten'

L&D-expert Nick van Dam: 'De toekomst is aan specialisten'

Een leven lang leren is onontkoombaar. Het aloude meesterschap moeten we in ere herstellen. En de strategische rol van Learning & Development moet je planmatig vormgeven en uitvoeren. Uitgesproken opvattingen van wetenschapper en L&D-expert Nick van...

Collectieve zorgverzekering onmisbare schakel in gezondheidsbeleid

Collectieve zorgverzekering onmisbare schakel in gezondheidsbeleid

Veel werkgevers maken nog niet optimaal gebruik van de kansen die een collectieve zorgverzekering biedt. Naast premiekorting voor de werknemers biedt een collectiviteit namelijk veel mogelijkheden om verzuim tegen te gaan, zegt Mark Bos van VLC &...

Praktische focus op talentontwikkeling

Praktische focus op talentontwikkeling

Het talent in je organisatie kennen en ontwikkelen geeft positieve energie, intrinsieke motivatie en meer kansen voor optimale inzetbaarheid. Het is dé manier voor werk-nemer en organisatie om wendbaar te blijven, stellen Helma Schuldink van...

Duurzame inzetbaarheid van vitale beroepen krijgt weinig aandacht

Duurzame inzetbaarheid van vitale beroepen krijgt weinig aandacht

De coronacrisis heeft meer negatieve dan positieve gevolgen voor duurzame inzetbaarheid. Vooral mensen met vitale beroepen betalen de rekening.

Overheid steekt 50 miljoen euro in loopbaanadviezen

Overheid steekt 50 miljoen euro in loopbaanadviezen

Werkenden en werkzoekers kunnen een gratis ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit hoort bij het crisisprogramma NL Leert Door, onderdeel van de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Per 1...

Wie in een vitaal beroep werkt, is minder duurzaam inzetbaar

Wie in een vitaal beroep werkt, is minder duurzaam inzetbaar

Medewerkers van organisaties met (veel) vitale beroepen zijn significant minder duurzaam inzetbaar dan medewerkers van organisaties zonder vitale beroepen. Ook scoren de organisaties met vitale beroepen significant lager op vier van de vijf factoren...

Van Gorp: 'Medewerkers stimuleren zelf na te denken over hun relevantie'

Van Gorp: 'Medewerkers stimuleren zelf na te denken over hun...

"De factor mens is de belangrijkste succes- en faalfactor in je organisatie", zegt Désirée van Gorp, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en docent tijdens de PW-summercourse Duurzame Inzetbaarheid.

Gezond werken in de nacht: 22 suggesties voor werkgevers

Gezond werken in de nacht: 22 suggesties voor werkgevers

Van voorspelbaar roosteren en het reguleren van licht tot het faciliteren van een powernap: er zijn tal van mogelijkheden die gezondheidsklachten door nachtwerk helpen voorkomen. Het RIVM bundelde 22 suggesties voor werkgevers en 15 adviezen voor...