Rechtspraak

Overwerk op eigen initiatief: geen recht op uitbetaling

Overwerk op eigen initiatief: geen recht op uitbetaling

Een werknemer die op eigen initiatief structureel meer uren werkt dan afgesproken, heeft volgens deze uitspraak van de rechter geen recht op uitbetaling van deze extra uren.

Concurrentiebeding: let op het risico bij een aanbod tot afkoop

Concurrentiebeding: let op het risico bij een aanbod tot afkoop

Denk goed na of je een concurrentiebeding wilt afkopen. Soms weegt het belang van de werknemer zwaarder dan dat van de werkgever, zoals blijkt uit de uitspraak van het hof.

Per ongeluk in de verkeerde salarisschaal: terugvorderen te veel betaald loon mag

Per ongeluk in de verkeerde salarisschaal: terugvorderen te veel...

Een werknemer is per ongeluk in een te hoge salarisschaal ingedeeld, resulterend in een 40% salarisverhoging. Het hof heeft bepaald dat de werkgever het te veel betaalde bedrag mag terugvorderen.

Rechter: e-mailen van klantenlijst naar privéadres is geen overtreding

Rechter: e-mailen van klantenlijst naar privéadres is geen overtreding

Een werknemer stuurt vlak voor zijn uitdiensttreding klantgegevens door naar zijn mailadressen. Volgens de rechter begaat de medewerker hiermee geen overtreding.

Hoge Raad: duidelijke en ondubbelzinnige verklaring niet nodig bij opzegging werkgever

Hoge Raad: duidelijke en ondubbelzinnige verklaring niet nodig bij...

Moet je nagaan of de werknemer de opzegging heeft begrepen? Als werkgever ben je in principe niet verplicht dit nader toe te lichten of te onderzoeken.

Rechter: studiekostenbeding blijft geldig als de opleiding niet noodzakelijk is

Rechter: studiekostenbeding blijft geldig als de opleiding niet...

De werknemer moest de kosten voor zijn opleiding grotendeels terugbetalen, omdat de rechter de opleiding niet noodzakelijk vond voor de functie.

ANP Foto

Hof volgt Deliveroo-uitspraak: medewerkers van Mediahuis zijn...

Het hof heeft de criteria van het Deliveroo-arrest toegepast. De krantendepothouders van Mediahuis hebben een arbeidscontract met hun werkgever, en hebben dus recht op vergoedingen.

Hof: contract KLM-medewerker ontbonden vanwege ongewenst gedrag

Hof: contract KLM-medewerker ontbonden vanwege ongewenst gedrag

Het hof oordeelt dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer terecht is ontbonden op grond van verwijtbaar handelen. De piloot vertoont al jarenlang grensoverschrijdend gedrag.

Rechter: duidelijk rookbeleid essentieel in loongeschil

Rechter: duidelijk rookbeleid essentieel in loongeschil

Een duidelijk rookbeleid is belangrijk. Door het ontbreken ervan, mag de werkgever geen loon terugvorderen, aldus de rechter.

Rechter: werkgever mag zich niet beroepen op ontbindende voorwaarde

Rechter: werkgever mag zich niet beroepen op ontbindende voorwaarde

De verblijfsvergunning van de werkneemster werkzaam bij een schoonmaakbedrijf is verlopen. Toch mocht zij niet ontslagen worden, ondanks een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde.