Rechtspraak

Na ziekmelding contract niet verlengen. Mag dat?

Na ziekmelding contract niet verlengen. Mag dat?

Een medewerker van Toychamp krijgt de diagnose borstkanker en meldt zich ziek. Haar contract wordt niet verlengd. Is dit op basis van verboden onderscheid?

Vast contract op basis van Wet flexibel werken?

Vast contract op basis van Wet flexibel werken?

Een verkoopmedewerker claimt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever reageert niet tijdig op haar verzoek. Wat oordeelt de rechter?

Zwijgen over arbeidsconflict tijdens sollicitatie: wat vindt de rechter?

Zwijgen over arbeidsconflict tijdens sollicitatie: wat vindt de...

Tijdens zijn sollicitatiegesprek verzwijgt een apotheker relevante informatie over een conflict met zijn vorige werkgever. Hoe gaat de rechter daarmee om?

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

Loon stopzetten? Vergeet de waarschuwingsplicht niet

De werkgever zet het loon stop, zonder dat hij zijn zieke werknemer daarover vooraf informeert. Mag dat? Dit zegt de rechter.

Opvolgend werkgeverschap, dus hogere transitievergoeding?

Opvolgend werkgeverschap, dus hogere transitievergoeding?

Een begeleider in de gehandicaptenzorg eist een hogere transitievergoeding. Ze meent dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. De rechter oordeelt.

Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Negatieve uitlatingen op social media: wat oordeelt de rechter?

Na het einde van zijn dienstverband plaatst een coördinator uit rancune negatieve berichten op sociale media. De berichten gaan over zijn ex-werkgever. Mocht de werknemer dit doen?

Gratis lunch op het werk: verkapt loon of arbobeleid?

Gratis lunch op het werk: verkapt loon of arbobeleid?

Een tuinbouwbedrijf biedt zijn werknemers gratis gezonde lunchmaaltijden aan. Maar vallen deze maaltijden, als onderdeel van het arbobeleid, onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen? De Hoge Raad geeft duidelijkheid.

In een arbeidsovereenkomst kan een beding worden opgenomen. Vrouw tekent arbeidsovereenkomst.

Nieuw contract ondanks mondelinge toezegging? Dit vindt de rechter

Tijdens een diner zegt een leidinggevende een werknemer een contractverlenging toe, maar volgens de werkgever was die niet bevoegd om dat besluit te nemen.

Foto: Shutterstock

Werkgever weigert vader ouderschapsverlof. Rechter oordeelt

De werkgever wil geen verlof geven, vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. Weet hij van de nieuwe regels over het aanvullend geboorte- en ouderschapsverlof?

Stagiaire stelt werkgever aansprakelijk voor brandwonden

Stagiaire stelt werkgever aansprakelijk voor brandwonden

Een studente morst tijdens haar stage bij Verslavingszorg Noord-Nederland heet water op haar hand. Ze stelt VNN aansprakelijk. Wat beslist de rechter?