Rechtspraak

Houd bij berekening transitievergoeding rekening met de gewijzigde arbeidsomvang

Houd bij berekening transitievergoeding rekening met de gewijzigde...

Bij de berekening van de transitievergoeding ga je uit van de nieuwe arbeidsomvang, als deze in de tussentijd is bijgesteld. Dat zegt de rechter.

Sjoemelen met vakantiedagen leidt mogelijk tot ontslag

Sjoemelen met vakantiedagen leidt mogelijk tot ontslag

Een werknemer die opzettelijk zijn vakantiedagen niet invoert, kan in aanmerking komen voor ontslag. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechter.

Één jaar transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: de balans

Één jaar transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: de balans

Sinds 1 augustus 2022 zijn de regels over het verbod op nevenwerkzaamheden en het studiekostenbeding veranderd. Hebben de veranderingen een jaar later voor meer duidelijk gezorgd?

Omzeilen opzegverbod tijdens ziekte niet eenvoudig

Omzeilen opzegverbod tijdens ziekte niet eenvoudig

Het opzegverbod tijdens ziekte staat het ontbindingsverzoek van de werkgever in de weg. De werkgever mag de werknemer niet ontslaan.

Integriteit gemeente geldt als reden voor verbod op nevenwerkzaamheden

Integriteit gemeente geldt als reden voor verbod op nevenwerkzaamheden

De rechter oordeelt dat de integriteit van een overheidsdienst volstaat om een werknemer te houden aan het verbod op nevenwerkzaamheden.

Verplicht koffiemoment vereist flexibiliteit werkgever

Verplicht koffiemoment vereist flexibiliteit werkgever

De rechter oordeelt dat de loonstop van de werkgever onterecht is. Bij re-integratie moet een werkgever kijken naar creatieve oplossingen, zoals een digitaal koffiemoment.

Studiekosten voor rijopleiding gelden niet als verplichte scholing

Studiekosten voor rijopleiding gelden niet als verplichte scholing

De rechter oordeelt dat gemaakte kosten voor een rijbewijs niet gelden als verplichte opleiding. Hierdoor kan de werkgever deze kosten in rekening brengen bij de werknemer.

Zo moet het niet: verwaarlozen re-integratie kost ING veel geld

Zo moet het niet: verwaarlozen re-integratie kost ING veel geld

ING heeft de re-integratieverplichtingen geschonden. Volgens de rechter is dit gedrag ernstig verwijtbaar, waardoor de bank een billijke vergoeding van 273.088,06 euro moet betalen aan de werknemer.

Het loonbegrip van de transitievergoeding: dit zegt de rechter

Het loonbegrip van de transitievergoeding: dit zegt de rechter

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en (bovenwettelijk) verlof niet onder het loonbegrip van de transitievergoeding vallen.

Hoge Raad: wettelijke vakantiedagen vervallen niet als werkgever onvoldoende informeert

Hoge Raad: wettelijke vakantiedagen vervallen niet als werkgever...

Een werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen. Als de werkgever deze plicht onvoldoende nakomt, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet.