Meer artikelen

Maak duidelijke afspraken over ziekteverzuim met een verzuimprotocol

Maak duidelijke afspraken over ziekteverzuim met een verzuimprotocol

Met een verzuimprotocol legt u vast wat de stappen zijn als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Het protocol zorgt ervoor dat u en de werknemer...

Breken met verzuim

Breken met verzuim

Hoe kunt u breken met verzuim? Een instelling in de ouderenzorg ziet in een periode van krimpende budgetten en reorganisaties het verzuim stijgen.

Weet je wat een zieke werknemer kost?

Weet je wat een zieke werknemer kost?

Zieke medewerkers kosten een bedrijf handenvol geld. Aandacht voor preventie en een proactief verzuimbeleid houden werknemers duurzaam inzetbaar en kunnen werkgevers daarom onderaan de streep geld opleveren, zegt Walter Lammerse, beleidsadviseur...

1 op 10 werkgevers vindt ziek zijn iets voor losers

1 op 10 werkgevers vindt ziek zijn iets voor losers

15 procent van de Nederlandse werknemers durft niet onbelemmerd uit te zieken. Volgens hen keurt hun werkgever ziek zijn af. Een op de tien werkgevers in de grootzakelijke markt zegt ziekteverzuim inderdaad als falen op te vatten.

Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Presenteïsme of verzuim: griepgolf houdt huis in Nederland

Presenteïsme is volgens onderzoekers kostbaarder dan absenteïsme. Moeten werknemers zich daarom ziek melden wanneer zij de griep krijgen?

Maatregel in regeerakkoord werkt averechts: 'verzuim zal toenemen'

Maatregel in regeerakkoord werkt averechts: 'verzuim zal toenemen'

In het nieuwe regeerakkoord wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven beperkt tot een jaar. Aan 40 arbo- en verzuimdienstverleners is gevraagd hoe zij over dit voornemen denken. Zij verwachten dat werkgevers minder zullen inzetten...

Privacy bij ziekte is complex

Privacy bij ziekte is complex

Zodra een werknemer ziek wordt, wisselen verschillende partijen gegevens over hem uit. Uit onwetendheid of gemakzucht worden er soms privacyregels geschonden. Privacy bij ziekte blijft een lastig onderwerp voor veel werkgevers.

Meer waarde uit de zorgcollectiviteit halen

Meer waarde uit de zorgcollectiviteit halen

Een collectieve zorgverzekering staat niet in de top 10 prioriteiten van HR-adviseurs. Duurzame inzetbaarheid daarentegen staat met stip op 1. De waarde die een zorgcollectiviteit kan leveren aan de inzetbaarheid van medewerkers is voor veel HR...

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

In de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie vindt u alle informatie om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen.

'Ziekteverzuim is een raar woord'

'Ziekteverzuim is een raar woord'

Veel werkgevers worstelen met de vraag hoe zij grip kunnen krijgen op het ziekteverzuim. Maar eigenlijk bestaat ziekteverzuim helemaal niet.