Nieuwste voorbeelddocumenten

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Voorbeeldbrief inroepen geheimhoudingsbeding

Gebruik dit document als een ex-werknemer het geheimhoudingsbeding overtreedt c.q. vertrouwelijke informatie betreffende uw organisatie met derden deelt, terwijl hem/haar dat niet is toegestaan.

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Voorbeelddocument gedragscode sociale media

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode sociale media' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeftes in je organisatie.

Breng de afspraken rondom de thuiswerkplek in beeld

Breng de afspraken rondom de thuiswerkplek in beeld

Hoe kun je zo gezond mogelijk thuiswerken? Download onderstaande infographic met daarin arbotechnische tips voor de thuiswerkplek.

Voorbeeldbrief aanbod arbeidsovereenkomst

Voorbeeldbrief aanbod arbeidsovereenkomst

Met deze voorbeeldbrief kun je de werknemer een arbeidsovereenkomst in concept voorleggen.

Voorbeelddocument overeenkomst van opdracht

Voorbeelddocument overeenkomst van opdracht

Een 'overeenkomst van opdracht' gebruik je wanneer iemand voor je werkt buiten loondienst.

Voorbeelddocument arbeidsovereenkomst voor nulurencontract

Voorbeelddocument arbeidsovereenkomst voor nulurencontract

Met 'Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht', ook wel nulurencontract genoemd, leg je de samenwerking vast als de arbeidsomvang niet vooraf duidelijk is.

Voorbeelddocument: ziekmelding na einde dienstverband

Voorbeelddocument: ziekmelding na einde dienstverband

Met deze voorbeeldbrief informeer je de voormalig werknemer over zijn rechten en plichten bij ziekte nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Voorbeeldbrief opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Voorbeeldbrief opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige...

Gebruik dit document 'opzeggen arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid' om tijdig de arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen na toestemming van het UWV.

Voorbeeld gedragscode e-mail- en internetgebruik

Gebruik dit voorbeelddocument 'Gedragscode e-mail- en internetgebruik' om werknemers schriftelijk te informeren hoe zij hiermee om behoren te gaan. Het model dient als kapstok en kan verder worden aangevuld op basis van de behoeftes in je...

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Voorbeeldbrief bevestiging onbetaald verlof

Gebruik dit document om schriftelijk vast te leggen dat de werknemer onbetaald verlof opneemt.