Arbeidsrecht

Recherchebureau om werknemer te controleren: (g)een goed idee?

Nadat een werkgever een recherchebureau heeft ingeschakeld om een werknemer te bespioneren, valt de werknemer door de mand. Hij wordt op staande voet ontslagen. Een recherchebureau lijkt een efficiënte manier om achter de waarheid te komen. Maar mag...

Publicatie over werkervaring: vrijheid van meningsuiting?

Een werknemer schrijft een boek over haar ervaringen binnen het onderwijs. Dit verstoort de relatie met collega’s op school. Mag de werkgever haar ontslaan vanwege een verstoorde arbeidsrelatie? Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting?

Problemen op de werkvloer? Schakel een arbeidsconflictadvocaat in

Conflicten op de werkvloer leiden tot veel spanning en onrust. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever of van HR ze op te lossen. Deze taak kan zwaar zijn, vooral wanneer het conflict diepgeworteld zit. Een arbeidsconflictadvocaat biedt hulp.

Naar Turkije voor nieuwe borsten: toch recht op loon?

Wanneer een werknemer ziek wordt moet de werkgever twee jaar loon doorbetalen. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de werknemer de ziekte opzettelijk veroorzaakt. Maar dat wordt niet snel aangenomen door rechters, laat ook deze uitspraak zien.

Schelden op de werkvloer: reden voor ontslag?

Een werknemer schiet uit zijn slof en gebruikt allerlei scheldwoorden tegen een collega. Ontslag op staande voet volgt. Mag een werkgever dat doen en in hoeverre spelen de persoonlijke omstandigheden van de scheldende werknemer een rol?

Foto: Thirdman | Pexels

Op 1 augustus zijn er nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten ingegaan. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen merkt dat daar nog onduidelijkheid over is. PW. zette de meest gestelde vragen op een rij.

Vaststellingsovereenkomst voor zieke werknemer? Niet zonder risico

Een werkgever stuurt een zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst op om het contract te beëindigen. De werknemer ondertekent deze uit angst dat haar loon wordt gestopt. Is de overeenkomst geldig en kan zo'n situatie worden teruggedraaid?

Inklokken, maar stiekem weer vertrekken: reden voor ontslag?

Recent oordeelde de kantonrechter in Haarlem dat inklokken op het werk, en vervolgens weer stiekem via de achterdeur vertrekken, inderdaad reden is voor ontslag. De werknemer had zich schuldig gemaakt aan dagdieverij. Wat is dat?