artikel

De nature en nurture van talentontwikkeling

Personeelsmanagement

De nature en nurture van talentontwikkeling

Spugen in een buisje. Dat is alles dat je als deelnemer aan de dna-test van BrainCompass hoeft te doen om inzicht te krijgen in wie je in potentie bent. Een kleine maand later vallen de testresultaten op de mat en wordt duidelijk of de manier waarop je je gedraagt ook past bij je biologisch profiel.

BrainCompass, een spin-off van de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft deze assessment speciaal ontwikkeld voor professionals. Een analyse van het speeksel is niet bedoeld om afkomst, ziektes of erfelijkheidsaandoeningen te achterhalen, maar om inzicht te krijgen in je persoonlijkheid. Hiermee koppelt de test dna aan gedrag.

Biologische identiteit

“Klopt. We onderzoeken iemands biologische identiteit”, zegt oprichter Loek Worm. “Daarvoor testen we in welke mate vijf variabelen aanwezig zijn in een gen: waaronder oxytocine en het zogenaamde COMT gen. De hoeveelheid oxytocine – ook wel het knuffelhormoon genoemd – in een gen, zegt bijvoorbeeld iets over hoe sociaal vaardig en empathisch een persoon in aanleg is. En het COMT gen biedt informatie over hoe rationeel iemand in potentie is. We duiden zo’n dna-test overigens altijd in samenhang met een psychologisch assessment. Het staat nooit op zich.”

 

‘Deze resultaten hebben mij nog eens kritisch aan het denken
gezet over hoe ik mijzelf profileer in het werk’

Toon van Geet, voormalig global manager strategic learning Cisco

 

Relatie tussen dna en gedrag

De relatie tussen dna en gedrag prikkelt de nieuwsgierigheid, zo blijkt uit de hoeveelheid aanvragen die BrainCompass sinds de start in 2012 heeft gehad. Maar liefst 6500 professionals van grote organisaties als Achmea, Dun & Bradstreet, Nationale-Nederlanden, Medtronic en Nutricia hebben zo’n dna-test laten uitvoeren.

Objectief inzicht in eigenschappen

Toon van Geet, voormalige global manager strategic learning bij Cisco, deed dit ook. “Ik was benieuwd naar wie ik in aanleg ben”, vertelt hij. “En ik was verrast over de uitkomst. Ik dacht dat ik goed was in het spotten van kansen en vond dat het mij soms ontbrak aan lef en leiderschap. Maar het omgekeerde blijkt in aanleg het geval. Deze resultaten hebben mij nog eens kritisch aan het denken gezet over hoe ik mijzelf profileer in het werk. Dat is voor mij ook de toegevoegde waarde van zo’n test. Het geeft mij een objectief inzicht in welke eigenschappen ik van nature het best zou kunnen ontwikkelen.”

 

‘Er is wel degelijk een link tussen psychologische
kenmerken en ons dna’

Dr. Wouter van de Berg

 

Nuances

Voorspellen waarin een professional wel of niet goed is in z’n werk, doet de test overigens niet. Worm benadrukt dit ook. “We voorspellen geen gedrag, maar bieden inzicht in iemands natuurlijke aanleg.”

En nuances zijn hier inderdaad op z’n plaats. Het feit dat iemand over een grote dosis oxytocine beschikt, wil nog niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk sociaal en empathisch is of wordt. Zo’n aanleg hoeft niet per se tot expressie te komen. Externe factoren zoals opvoeding en ontwikkeling spelen daarbij óók een rol van belang.

Nature en nurture

Hoewel de wetenschap nog druk doende is de link tussen gedrag en dna verder te duiden, staat het wat neurowetenschapper dr. Wouter van de Berg betreft buiten kijf dat er een sterke relatie is. “Gedrag is altijd een optelsom van nature en nurture, maar er is wel degelijk een link tussen psychologische kenmerken en ons dna. En als je doet waar je volgens je dna-profiel toch al aanleg voor hebt, kost dat in principe minder energie dan wanneer je iets moet leren waar je totaal geen talent voor hebt. En die aanleg is biologisch bepaald. Die ‘fabrieksinstellingen’ kunnen we nu dus voor een deel in kaart brengen”, zegt Van den Berg, die fundamenteel onderzoek verrichtte aan Erasmus MC en tevens mede-eigenaar is van BrainCompass.

Persoonlijkheid is te complex

Het bedrijf is vooralsnog het eerste en enige ter wereld dat de link legt tussen dna en gedrag. De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dna gaan razendsnel. Maar dna is ook op het gebied van selectie en ontwikkeling van professionals zeker geen heilige graal. Daarvoor is de persoonlijkheid van de mens te complex.


Hoe zorg je ervoor dat aanleg en talent tot bloei komt? U leert er alles over tijdens het elfde nationaal event Opleiding & Ontwikkeling.

Reageer op dit artikel