artikel

Gepersonaliseerd leren mogelijk maken met vijf online tools

Personeelsmanagement

Gepersonaliseerd leren mogelijk maken met vijf online tools

Steeds vaker hoor je de term ‘gepersonaliseerd leren’. In het onderwijs is hier veel aandacht voor. Hoe kun je gepersonaliseerd leren ook online stimuleren? Het doel van gepersonaliseerd leren is de leerling meer centraal te zetten en een leeromgeving in te richten die de leerling (beter) helpt om zijn of haar leerdoelen te behalen. De achterliggende gedachte is dat elke leerling een eigen manier heeft waarop hij/zij het beste leert.

Gepersonaliseerd leren speelt natuurlijk ook bij professionals. Ook daar zoeken we regelmatig naar vormen om meer maatwerk te leveren en minder een ‘one size fits all’ benadering te hanteren. Technologie kan hierbij zeer behulpzaam zijn.

In dit artikel vijf mogelijke  variaties die u kunt inbouwen in leertrajecten om gepersonaliseerd leren van professionals te stimuleren.

  1. Variatie in focus

Deelnemers staan verschillend in het onderwerp van het leertraject; ieder individu heeft zijn eigen ervaringen, ideeën en  behoeftes.

Bij gepersonaliseerd leren probeer je een leeromgeving in te richten waarin alle deelnemers vanuit een eigen focus aan het werk gaan. Vaak is het daarbij wel belangrijk om deelnemers te stimuleren om stil te staan bij die eigen focus, om op basis daarvan na te denken over een voor hen passende leer­route.

Hoe kun je dat doen?

Je kunt beginnen met een nulmeting: een online quiz die deelnemers inzicht geeft in waar ze nu staan. Een tool die je hiervoor goed kunt gebruiken, is te vinden op onlineassessmenttool.com.

Er bestaan ook apps voor online 360-graden feedback.

Een andere mogelijke vorm is het maken van zogeheten ‘rubrics’. Dat kan online bijvoorbeeld met quickrubric.com. Daarin beschrijf je als ontwikkelaar wat de doelen van het leertraject zijn. Vervolgens nodig je de deelnemers uit om aan te geven waar ze nu staan en waar ze uit willen komen. Je kunt deelnemers ook vragen om hun eigen rubrics te maken.

Als het leertraject een meer inhoudelijk karakter heeft, kun je deelnemers ook een woordwolk laten maken en ze uit­nodigen om die wolk toe te lichten. Een handige gratis tool hiervoor is bijvoorbeeld woordwolk.nl.

Lees ook: Het nieuwe leren: nooit uitgeleerd op de werkvloer

  1. Variatie op inhoud

Als je stimuleert dat deelnemers met een eigen vraag of focus het leertraject instappen, wil je deelnemers ook de mogelijkheid bieden om inhoudelijk een eigen route te volgen.

Zo kun je bijvoorbeeld op een thema een paar verschillende invalshoeken aanbieden. Voor online leren zou een rijtje van mogelijkheden kunnen zijn:

Deelnemers kiezen een invalshoek waar ze het meest nieuwsgierig naar zijn. Ze gaan online en in hun eigen praktijk informatie verzamelen. De kern van dit onderzoekje delen ze vervolgens online of in de komende sessies met de andere deelnemers.

  1. Variatie in typen leeractiviteiten

Online biedt de mogelijkheid om verschillende typen leeractiviteiten aan te bieden.

Stel dat je de deelnemers vraagt om zich te verdiepen in de Roos van Leary. Je kunt ze dan een filmpje laten bekijken of een artikel laten lezen. Ook kun je een infographic (laten) maken en aanbieden (kijk bijvoorbeeld eens naar Piktochart) of een Pinterest-pagina (laten) maken, met waardevolle bronnen.

Je kunt ze natuurlijk ook zelf op zoek laten gaan naar informatie. Of je kunt ze vragen om de Roos van Leary toe te passen in hun werk en hun ervaringen online te delen in een discussieforum met de andere deelnemers.

  1. Variatie met het oog op verschil in behoefte

De ene deelnemer heeft veel tijd, de ander zit weer wat krapper in zijn tijd. Bij de een is het gekozen thema heel actueel, bij de ander een stuk minder. Een online leertraject biedt heel veel mogelijkheden om tegemoet te komen aan dit soort individuele verschillen.

Zo kun je een minimale leerroute uitdenken: ‘Er zijn zes opdrachten, maar werk in ieder geval aan de opdrachten twee en vier als je weinig tijd hebt.’

Voor deelnemers die meer willen, kun je extra informatie bieden, opdrachten aanreiken en discussies organiseren: ‘Morgen is er een online discussie met de cultuurexpert. Als dit thema voor jou speelt, doe dan mee!’

Een andere mogelijkheid is dat je een basistraject en een verdiepingstraject ontwerpt: ‘Wil je de diepte in, doe dan mee aan het casuswerk.’

  1. Variatie in open of gesloten

Tot slot kun je deelnemers stimuleren om na te denken over het netwerk dat voor hen van waarde is in het leerproces. Voor de een is dat een groep andere deelnemers, voor de ander juist de voor hem of haar al aanwezige, bestaande netwerken.

Sommige deelnemers willen wellicht werken aan een nieuw netwerk. Een paar opdrachten die je kunt gebruiken voor deelnemers die de openheid zoeken:

  • Volg gedurende de komende weken een paar mensen online die voor jou interessant zijn, via sociale media. Wat haal je hier uit?
  • Kun je voor jezelf een vorm bedenken waarin je hardop deelt wat je leert? En met wie zou je dit willen delen?
  • Welke LinkedIn-groep spreekt je aan? En hoe zou je hier de komende tijd een actieve rol in kunnen vervullen?

Gepersonaliseerd leren met LinkedIn

Kern gepersonaliseerd leren

Wat je ziet, is dat deze variaties vragen om keuzes van deelnemers. Je geeft ze als het ware de autonomie om zelf de richting te bepalen: waar ben jij nieuwsgierig naar, wat past bij jouw manier van leren, waar wil jij mee verder en hoe?

En is dat niet eigenlijk de kern van gepersonaliseerd leren: dat professionals van zichzelf leren zien waar ze heen willen en hoe ze daar willen komen? En dat ze hun eigen leeromgeving zodanig krachtig kunnen inrichten en benutten, dat deze hen helpt om hun werk goed te blijven doen?

Drs. Sibrenne Wagenaar is eigenaar van Link2Learn

Tip! Het boek Opleidingskunde: leren in het werk, rond het werk, voor het werk van Erik Deen, Joseph Kessels en Mariël Rondeel biedt een kader voor het beantwoorden van leervragen en handvatten voor het ontwerpen de juiste leeromgeving. Bestel het boek hier.

Reageer op dit artikel