artikel

Employee experience: mens is overal klant

Personeelsmanagement Premium

Employee experience: mens is overal klant

Veel bedrijven bewegen van een kostengedreven benadering van personeelsbeleid naar een benadering waarin de ervaring centraal staat. Steeds meer blijkt dat, wanneer engagement expliciet in de strategie wordt opgenomen en dit goed wordt doorvertaald naar de werkvloer, de productiviteit en winst stijgen.

Zoals het IBM Institute for Business Value (2016) beschrijft: “The battle for the hearts and minds of employees is played out daily through their workplace experiences.” De overtuiging is dat organisaties met een …