artikel

Assessments inzetten voor loopbaantrajecten

Personeelsmanagement

Met assessments wordt het talent en het groeipotentieel van mensen in kaart gebracht. Assessments worden vaak ingezet in het kader van selectie van nieuw personeel, maar kunnen ook goed gebruikt worden bij loopbaanontwikkeling.

Assessments inzetten voor loopbaantrajecten

Het assessmentcenter brengt het talent en het potentieel van mensen op een alomvattende manier in kaart. Dit gebeurt door met behulp van tests en praktijksimulaties inzicht te verwerven in de competenties en talenten van de personen in kwestie. In een tijd waarin het steeds lastiger wordt om talent van buitenaf aan te trekken, is het van belang om goed te kijken naar het potentieel dat al binnen de organisatie aanwezig is. De assessmentcentermethode kan zeer goed als basis dienen voor het verbeteren van het functioneren van mensen.

Assessment inzetten voor loopbaanontwikkeling

De assessmentcentermethode wordt bij loopbaanontwikkeling gebruikt om iemands sterke en zwakke kanten in kaart te brengen. Op deze manier kan een gericht ontwikkelings- of bijscholingsprogramma worden opgesteld.

Onderzoekers van het Center for Creative Leadership stellen dat een leerervaring krachtiger/effectiever is als onder meer gebruik wordt gemaakt van een assessment. Een assessment brengt in deze context de kloof in kaart tussen wat er is aan competenties en wat er zou moeten zijn. Waar ligt het probleem en wat moet er veranderen? Er zijn veel verschillende methoden om het probleem helder te krijgen, variërend van omgevingsfeedback tot een volledig assessmentcenter. Naast ‘assessment’ zijn ‘challenge’ en ‘support’ twee andere belangrijke factoren voor een effectief leerproces. De combinatie van deze drie factoren is bepalend voor de impact van leerervaringen.

Leestip!

Leestip!

Objectief

De assessmentcentermethode is een formalisering van de wijze waarop informatie over iemands groei- en ontwikkelingsmogelijkheden wordt verkregen. De methode verschaft de leidinggevende een manier om zo objectief mogelijk te kijken naar gedrag. Daarnaast geeft het de leidinggevende een taal om te communiceren over resultaten en gedrag.

Aandachtspunten

Bij een loopbaanontwikkelingstraject is de doelstelling van het assessmentprogramma het opsporen van in de organisatie aanwezig talent. Hierbij gaan ook allerlei interne politieke kwesties een rol spelen. Wie betrekken we bij het formuleren en vaststellen van de competenties? Hoe verloopt de voorselectie? Wie wordt beoordelaar/assessor? Wat is de rol van externe beoordelaars? Hoe moet worden omgegaan met de rapporten in verband met privacy (wel of niet in de personeelsdossiers en dergelijke) en hoe ligt de relatie met functioneringsbeoordeling?

Reageer op dit artikel