artikel

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Personeelsmanagement

Per 1 januari 2020 moet er een nieuwe verzekering komen: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze moet een einde maken aan de knelpunten die kleine werkgevers ervaren bij de loondoorbetalingsverplichting.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

December vorig jaar schudde minister Koolmees de hand van werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Misschien werd er zelfs een tompouce geserveerd. Reden voor de feestvreugde waren nieuwe afspraken rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Voordat u de vlag uit de kast haalt: de loondoorbetaling bij ziekte blijft twee jaar. Wat gaat er dan wel veranderen en waarom?

Ervaren knelpunten

Kleine werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte als disproportioneel. In vergelijking met grote werkgevers staan zij voor dezelfde kosten en plichten, terwijl de grotere bedrijven meer mogelijkheden zouden hebben om aan de (re-integratie)verplichtingen te voldoen. Een disbalans. Daarnaast is er de onzekerheid. Doe je als werkgever wel voldoende aan re-integratie? In hoeverre kunnen zij vertrouwen op het advies van hun bedrijfsarts? Als de verzekeringsarts van het UWV de adviezen van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer niet deelt, heb je als werkgever pech en kun je voor een derde jaar het loon bij ziekte betalen. Daarnaast is voor met name kleine werkgevers niet altijd duidelijk hoe het UWV beslist. Ook missen zij kennis van verzekeringsmogelijkheden. Deze knelpunten weerhouden bedrijven ervan om werknemers in vaste dienst te nemen.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Per 1 januari 2020 moet er een nieuwe verzekering komen: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Behalve dekking van het financiële risico, moet het product kleine werkgevers helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte, inclusief een transparant dienstverleningspakket voor die twee jaar. De verzekering is volgens de minister ‘Poortwachterproof’: volgt de werkgever de adviezen van de verzekeraar, maar komt er toch een loonsanctie, dan hoeft de werkgever die niet te betalen. Om de verzekeringspremie betaalbaar te maken, ontvangen werkgevers met ingang van 2021 een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing van in totaal 450 miljoen euro.

Advies bedrijfsarts wordt leidend

Eén van de oorzaken van een loonsanctie is het verschil van mening tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De werkgever die zich twee jaar lang keurig aan de adviezen van zijn bedrijfsarts heeft gehouden, kan bij een andersluidend oordeel van de verzekeringsarts bedrogen uitkomen. Dat gaat per 1 januari 2021 veranderen. Vanaf dan zal de verzekeringsarts niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen.

Dit artikel is geschreven door Stëffan de Jong, arbeidsrechtadvocaat bij Banning.

Reageer op dit artikel