artikel

‘HR moet samenwerking met onderwijs in de regio aanjagen’

Personeelsmanagement

Beroepsopleidingen moeten meer gaan samenwerken met bedrijven en organisaties in de praktijk. HRD-professionals kunnen daarbij de aanjagers zijn. Dat zegt Sarah Detaille, associate-lector HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een van de auteurs van het boek Fit for the future.

‘HR moet samenwerking met onderwijs in de regio aanjagen’

Het onderwijs moet beter worden afgestemd op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, zegt Detaille. “In de ene sector is soms sprake van een overschot aan afgestudeerden, in de andere juist een tekort. En door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verdwijnen er aan de ene kant beroepen, terwijl aan de andere kant werk ontstaat waar nog geen opleiding voor is.”

Om dergelijke mismatches op te lossen moeten het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk meer gaan samenwerken, betoogt Detaille. “Dan kan het onderwijs beter aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt, en krijgen werkgevers sneller goed gekwalificeerde mensen binnen.”

Hybride leeromgevingen

De samenwerking zou volgens Detaille kunnen plaatsvinden in hybride leeromgevingen: plekken waar het onderwijs gezamenlijk wordt vormgegeven door onderwijsinstelling en het bedrijfsleven. “Studenten kunnen in zo’n hybride omgeving hun theorie veel sneller toepassen dan in een traditionele schoolcontext. Je zou er ook over de grenzen van bestaande opleidingen heen kunnen denken, bijvoorbeeld over de grens tussen zorg en technologie.”

Om afgestudeerden af te leveren die geschikt zijn voor de toekomst, zouden studenten ook moeten leren om wendbaar te blijven. “Ze moeten nu al leren nadenken over hun loopbaan en hun eigen leren: wat zijn mijn talenten en hoe zet ik die in?”

Coachende rol

In de hybride leeromgeving kunnen studenten verder onderzoek uitvoeren naar problemen en knelpunten in de beroepspraktijk, waarover ze vervolgens advies uitbrengen. En docenten zouden een meer coachende rol moeten hebben. Detaille: “Ze zouden meer moeten inspelen op vragen van de studenten, in plaats van op voorhand zelf alles uit te leggen.”

Volgens Detaille kan de samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk het beste vorm krijgen in de regio’s. “We moeten samen, regionaal en duurzaam, aan de slag gaan. Begin vooral op kleine schaal, dat gaat beter dan dat alles gelijk heel groot aan te pakken.”

Veel te winnen

Aan gebrek aan animo vanuit de werkgevers hoeft het niet te liggen. Detaille: “Voor werkgevers is er veel te winnen, gezien de tekorten op de arbeidsmarkt.” Bovendien hebben werkgevers ook een verantwoordelijkheid: “Als je meer of anders geschoold personeel nodig hebt, kan je nu komen meedenken. In plaats van uit de zijlijn te roepen dat het beter moet.”

Bij die werkgevers speelt HR een belangrijke rol bij het aanjagen en inrichten van de samenwerking met het onderwijs. Detaille: “HR moet de toekomst in beeld brengen. Waar moeten we over twee jaar staan? Welke mensen hebben we daarbij nodig en wat moeten die kunnen?”

Leercultuur aanwakkeren

Aan dat laatste ontbreekt het nog wel eens. “Ik merk dat men ook binnen HRM vaak niet scherp genoeg in beeld heeft wie er precies met welke diploma’s in dienst zijn. Dus dan kun je ook niet overzien hoe zich dit verhoudt tot de ambities.”

Verder zou HR kunnen meedenken over hoe er een leercultuur kan worden aangewakkerd in hun organisatie. “Hoe kun je mensen uitnodigen om meer na te denken over hun blijvende ontwikkeling? Over wat ze nodig hebben om met plezier te blijven doorwerken tot 67 jaar? En wat kun je hen bieden – aan tijd en faciliteiten – om zich te blijven ontwikkelen?”

Door zich te buigen over dit soort vragen kan HR de rol van business partner pakken. “De rol van strategisch partner, waarin je laat zien dat je zicht hebt op het bedrijf, op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dan kijk je vooruit en hoef je niet ad-hoc te reageren als het te laat is.”

Meer weten?

Sarah Detaille, schrijver van het boek Fit for the future,  is spreker tijdens het congres over Duurzame Inzetbaarheid op 13 juni 2019 in de Jaarbeurs Utrecht.
Bekijk het programma >> congres.overdi.nl

Reageer op dit artikel