artikel

Gezonder leven: zo krijg je de medewerkers mee

Personeelsmanagement

Gezonde werknemers zorgen voor gezonde organisaties. Voor meer productiviteit en creativiteit. Hoe krijg je je medewerkers zo ver om gezonder te leven? Drie tips.

Gezonder leven: zo krijg je de medewerkers mee

Bedrijven en organisaties proberen van alles om medewerkers te stimuleren om gezonder te leven. Veel medewerkers zitten echter niet te wachten op al die voorzieningen en interventies. Vooral de meer praktisch opgeleide werknemers ervaren bemoeienis van de werkgever vaak als bedreigend voor hun privéleven.

Duurzame inzetbaarheid

“Deze doelgroep wordt vaak als onwillig gezien, maar dat klopt beslist niet!’, zegt vitaliteitspecialist Annet van Oss. “Succesvolle bevordering van duurzame inzetbaarheid bij praktisch opgeleiden vraagt alleen om een totale ommekeer in denken.’

Volgens Van Oss gaat deze doelgroep wel aan de slag als je benadering aan drie voorwaarden voldoet:

1. Stop met beleren en betuttelen

Zouden werkgevers echt denken dat werknemers niet weten dat bewegen gezond is?

Van Oss:”Ik verbaas me er altijd weer over: Zouden werkgevers nou écht denken dat werknemers niet weten dat een appel gezonder is dan een vette snack? Of dat werknemers niet weten dat bewegen gezond is? Je vitaliteits-interventie is wel erg magertjes als die er van uitgaat dat gebrek aan kennis over wat gezond is, de oorzaak is van ziekte en verzuim.”

2. Respecteer de privacy van je werknemer

“Als werkgever weet je niet wat er allemaal speelt in het privé-leven van je werknemer. Misschien heeft die wel veel grotere en dringender problemen aan zijn hoofd dan alleen gezondheid. En heeft hij of zij wellicht heel andere hulp nodig!  Alleen je werknemer kan weten wat voor hem of haar prioriteit heeft. En met wie of met welke hulpverlener problemen gedeeld zouden kunnen worden.  Een succesvolle vitaliteits-interventie respecteert de privacy van je werknemer voor de volle 100 procent.”

3. Respecteer de autonomie van je werknemer

“Ieder mens heeft behoefte aan autonomie. Autonomie is een basisbehoefte. Erken dat iedere werknemer de expert is van zijn eigen leven en biedt hem eigen keuze en eigen regie.”

Zinvoller en waardiger leven

Elk succesvol vitaliteitsconcept voldoet aan deze voorwaarden en is gericht op het vergroten van autonomie en bijdragen aan een zinvoller en waardiger leven, aldus Van Oss. Met haar boek ‘Anders over leven’ nodigt de auteur werknemers uit om in kaart te brengen hoe het met ze gaat en hoe tevreden ze daar zelf mee zijn. In eenvoudige taal, laagdrempelig en absoluut niet belerend of betuttelend. Aan bod komen de invulling van basisbehoeften als ontspanning, waardering, nachtrust en sociale contacten en ook hoe werknemers omgaan met hun tijd.

Autonomie vergroten

De aantrekkelijk vormgegeven invuloefeningen leveren naast inzichten ook vaardigheden op. Juist iemands vaardigheden om met het leven om te gaan, vergroten de autonomie en bepalen iemands vitaliteit.  Daarnaast ontdekt de lezer door specifieke vragen waar hij mogelijk een probleem heeft. Zo kan het boek ook preventief werken en waar nodig een hulpvraag direct koppelen aan de bedrijfsarts of vertrouwenspersoon door een simpele toevoeging van de werkgever.

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel