artikel

Focus op de growth mindset om leren te stimuleren

Personeelsmanagement

Digitalisering en robotisering zorgen voor veel veranderingen in ons leven. Dat biedt nieuwe kansen voor werknemers. Iedereen is het erover eens dat dat van mensen vraagt om serieus werk te maken van leren. Organisaties kunnen daarbij helpen door de focus te leggen op de growth mindset.

Focus op de growth mindset om leren te stimuleren

Het is geen nieuws meer: routinematig werk wordt steeds meer overgenomen door machines. Die ontwikkeling is niet meer terug te draaien. Maar robots zullen de wereld niet definitief overnemen, al veroorzaken zij zeker een verschuiving in het werk. Die levert volgens het World Economic Forum een productiviteitsstijging van wel 30 procent op. Een nauwere samenwerking tussen mens en machine wordt daardoor noodzaak. Zo zijn er bijvoorbeeld ook mensen nodig die de robots ontwikkelen. Aan veel menselijke vaardigheden blijft zeker behoefte: zaken in de juiste context plaatsen en beslissingen nemen, management- en adviestaken. Ongeveer 48 procent van de banen blijft ‘gewoon’ bestaan. En daarnaast veranderen er banen, verdwijnen er banen én komen er banen bij.

Verandering

Als we de samenwerking tussen mens en machine goed kunnen inrichten, kunnen we veel efficiënter opereren. Maar hoe bereid je de organisatie voor op die verandering? De sleutel is leren. Meer dan ooit wordt continu leren een voorwaarde om in de toekomst succesvol te zijn. Organisaties besteden al veel aandacht aan het faciliteren van ontwikkeling, met mooie trajecten en academies. Alleen wordt daar niet altijd optimaal gebruik van gemaakt. Een deel van de (persoonlijke) ontwikkelingsbudgetten blijft jaarlijks onbenut. Er is blijkbaar een mismatch tussen wat mensen nodig hebben en wat er aangeboden wordt.

Leren doen we elke week

Dus hoe krijgen we mensen zover dat ze deze mogelijkheden wél gaan benutten? Hoe verlagen we de drempel of vergroten we de intrinsieke motivatie? Mensen hebben het nu nog heel druk. En we vragen ze in deze drukte om nieuwe taken aan te leren, ter voorkoming dat ze het straks te rustig krijgen. De effecten van de ICT-ontwikkelingen op hun eigen werk vormen voor veel medewerkers nog een ver-van-mijn-bed-show en dat motiveert niet echt om te gaan leren.

Daar komt bij dat veel medewerkers tegen ‘leren’ opzien. Soms omdat ze bang zijn dat ze het niet (meer) kunnen, soms omdat ze daar slechte ervaringen mee hebben, soms omdat ze het al een tijd niet hebben gedaan. Het kan enorm helpen als medewerkers zich realiseren dat ze wekelijks en soms dagelijks wel iets nieuws leren. Omdat ze iets doen wat ze nog niet eerder hebben gedaan. Omdat ze ‘gewoon’ hun werk doen. Als een ­organisatie erin slaagt dit te (h)erkennen en haar mensen hiervan bewust te maken, worden de leerplatforms en trainingen met veel meer enthousiasme gevonden.

Growth mindset

Onze mindset bepaalt hoe we omgaan met onze ontwikkeling. In veel organisaties wordt traditioneel gewerkt vanuit een fixed mindset: je wordt geboren met bepaalde intelligentie en kwaliteiten en dat bepaalt wat je wel en niet kunt. Met een growth mindset geloof je dat je talenten een startpunt zijn en dat je jezelf steeds kunt verbeteren en ontwikkelen met inzet en discipline.

Kijk je vanuit een fixed mindset naar nieuwe rollen in relatie tot alle ICT-ontwikkelingen, dan ben je geneigd er geen energie in te steken omdat het nieuwe dingen zijn die je nu eenmaal niet kunt. Het maakt een heel verschil als je vanuit de growth mindset redeneert en op nieuwe dingen afgaat om zo te ontdekken wat je er wél mee kunt.

Vier stappen

Stimuleer je mensen om zich die groeigerichte instelling eigen te maken, dan zoeken ze zelf hun leerbronnen. Hoe doe je dat? Begin met deze vier stappen:

  1. Leer mensen hoe hun brein werkt: zorg dat mensen snappen dat een growth mindset het leervermogen simuleert.
  2. Maak expliciet dat medewerkers al leren zonder het te beseffen. Dat stelt mensen gerust en helpt hen af van het idee dat ze sommige dingen niet kunnen leren.
  3. Creëer (nuttige) succeservaringen waarmee werknemers in kleine stappen vooruitgaan. Laat ze deelnemen in projecten die net even anders zijn dan wat ze gewend zijn. Zo krijgen ze de kans om te leren en daarin succes te behalen.
  4. Geef feedback die medewerkers complimenteert met wat ze doen en de manier waarop ze leren. Een compliment voor een talent of voor wie iemand is, voedt de fixed mindset. Wil je iemand in een growth mindset brengen, geef dan geen compliment over zijn creativiteit. Zeg dat je het fijn vindt dat iemand zijn creativiteit heeft ingezet om dat specifieke project tot een succes te maken.

We hebben nog niet alle effecten van automatisering en robotisering op ons werk van morgen in kaart, maar één ding is zeker: we moeten ons er vandaag op voorbereiden. Mensen vertrouwd maken met de lol van leren is daarin een noodzakelijke eerste stap.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin.

Reageer op dit artikel