artikel

‘Zorgpad helpt bij preventie en inzet van interventies’

Personeelsmanagement

De juiste interventie op het juiste moment voor medewerkers met gezondheidsklachten. Een mooi streven, maar in de praktijk ontbreekt het veel bedrijven aan inzicht in arbeidsgerelateerde zorg. Een zorgpad om per fase effectieve interventies inzichtelijk te maken, biedt uitkomst.

‘Zorgpad helpt bij preventie en inzet van interventies’

Bijna twee derde van alle interventies heeft als doel om werknemers weer inzetbaar te krijgen bij verzuim. Hoe mooi zou het zijn als bedrijven al in een eerder stadium in actie komen, aldus Wouter Schouten, senior adviseur bedrijfszorg bij CZ. “Juist in de periode voor de ziekmelding kun je veel doen om verzuim te voorkomen. Vooral op het gebied van preventie is er nog veel terrein te winnen. Een groot aantal bedrijven is ook op zoek hoe ze die switch van curatief naar preventief kunnen maken.”

Het lijkt wel of een onzichtbare hand jaarlijks een bedrijfshandtekening zet onder een verzuim van vier of vijf procent

Volgens Schouten is er tegelijkertijd iets vreemds aan de hand. “Het lijkt wel of een onzichtbare hand jaarlijks een bedrijfshandtekening zet onder een verzuim van vier of vijf procent. Met alle kosten en moeite die ermee gepaard gaan. Bij HR-professionals geeft dat wel frustratie, merk ik. Als ze willen investeren in preventie luidt de vraag altijd: wat levert dat op? Ze moeten een businesscase maken en aangeven hoe kosten voor de baten uit gaan. Dat is lastig duidelijk te maken, maar het kan wel.”

Zorgpad voor stress, fysieke belasting, slaap en mantelzorg

Om een en ander inzichtelijker te maken, ontwikkelde CZ verschillende zorgpaden. “Daarmee brengen we de fasen in die reis in kaart”, licht Schouten toe. “Van het moment dat er niets aan de hand is tot het moment dat iemand zich ziek meldt. Ook de vervolgfasen worden beschreven, maar het vernieuwende zit vooral in het preventieve stuk.”

CZ hanteert momenteel de zorgpaden stress, fysieke belasting, slaap, gehoor en mantelzorg. “We hebben de belangrijkste arbeidsrisico’s als vertrekpunt genomen”, vertelt Schouten. “Werkstress is er zo één. Het is belangrijk om daar preventief een interventie op in te zetten. Stress is aan de buitenkant immers niet altijd zichtbaar en medewerkers zijn soms niet mondig genoeg om er zelf mee naar hun manager te stappen. Fysieke klachten zijn wat dat betreft tastbaarder.”

Slaap is volgens Schouten een ‘hot topic’ aan het worden. “Veel mensen hebben last van een verminderde slaapkwaliteit, bijvoorbeeld als gevolg van hun leefstijl of het steeds maar ‘aan staan’. Ze presteren daardoor op termijn slechter en lopen meer gezondheidsrisico’s.” Een van de nieuw te ontwikkelen zorgpaden heeft betrekking op overgangsklachten, aldus Schouten. “We horen dat werkgevers de aard en de omvang hiervan niet scherp hebben. De arbeidsgerelateerde zorg omtrent overgangsklachten kan bovendien beter, wat hopelijk ook weer het verzuim terugdringt.”

Inzicht in interventies

Per fase in de zorgreis is het aanbod aan interventies op de markt gigantisch. “Bedrijven vinden het lastig dat er zo veel te koop is qua arbeidsgerelateerde zorg”, zegt Schouten. “Zelfs grote bedrijven kunnen lastig in kaart brengen welk aanbod op welk moment het beste is voor hun medewerkers.” En dus vulde CZ de zorgpaden met de meest effectieve interventies per fase. “We begrijpen allemaal dat een cursus mindfulness niet de beste interventie is voor iemand die al anderhalf jaar thuis zit met een burn-out. Maar wat werkt dan wel? En wat is een goed moment om een interventie in te zetten? Het zorgpad helpt daarbij. Met 9000 collectiviteiten hebben we veel expertise en data opgebouwd wat wel en niet werkt, waarmee we bedrijven kunnen helpen.”

Lees ook: De vijf meest ingezette gezondheidsinterventies

Meerwaarde van gestructureerd gezondheidsbeleid

Uit onderzoek van CZ blijkt dat minder dan de helft van de werkgevers zijn medewerkers een geschikte interventie kan aanbieden. Variërend van 48% bij een fysieke arbeidsbelasting tot 26% bij mantelzorg. Bedrijven die een gestructureerd gezondheidsbeleid voeren, zijn vaker in staat om een geschikte interventie aan te bieden. “We hanteren zelf een driedeling”, vertelt Schouten. “De eerste groep bedrijven doet niet meer dan wat de overheid opdraagt. De tweede groep gelooft dat gezondheidsmanagement zinvol is, maar wil eerst weten wat het oplevert. En de derde groep snapt dat investeren in medewerkers uiteindelijk ten goede komt aan het bedrijf. Dat gaat verder dan alleen het bedrijfsresultaat. Het betekent ook een verbetering van je concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Mensen werken nu eenmaal liever bij een bedrijf waar oog is voor het menselijke aspect.”

De vijf grootste gezondheidsrisico's

De vijf grootste gezondheidsrisico's

Ook voor bedrijven die de meerwaarde van gestructureerd gezondheidsbeleid inzien, liggen er volgens Schouten nog voldoende kansen. “Hoe organiseer je het? Wat is dan goede zorg? Wat zijn effectieve interventies? Op dat soort vragen zoeken nog veel bedrijven antwoorden. Idealiter heeft een bedrijf een aanbod aan interventies voor elke fase in de zorgreis. En brengt het bedrijf dit aanbod structureel onder de aandacht van medewerkers.”

Preventie en de rol van HR

HR-professionals spelen hierin een belangrijke rol, aldus Schouten. “Met hen wisselen we als CZ ideeën en expertise uit over de belangrijkste gezondheidsrisico’s in het bedrijf. We ondersteunen hen bij het formuleren van beleid hierop en bij het adresseren van thema’s als vitaliteit of duurzame inzetbaarheid binnen de directie of het bestuur. Zij willen overtuigd worden van het rendement op investeringen. Als je als HR-professional zaken voor elkaar wilt krijgen, is niet alleen de inhoud belangrijk. Je moet ook goed duidelijk kunnen maken wat het oplevert. Bijvoorbeeld door het opstellen van een businesscase of het delen van best practices.”

Voor de inzet van de juiste interventies vragen werkgevers vooral om advies bij de arbodienst (60%), bij HR (48%) en bij leidinggevenden (40%), blijkt uit eerder genoemde onderzoek van CZ. De werknemer (24%), huisarts (18%) en interventiespecialist van de zorgverzekeraar (14%) zijn voor de werkgever minder gebruikte adviseurs. “Zonde”, zegt Schouten over dit laatste percentage. “Bedrijven kunnen gebruik maken van de data, kennis en inkoopkracht van een zorgverzekeraar. Een arboarts ziet een medewerker pas als die ziek is en verwijst vaak door naar het netwerk dat hij of zij kent. Geen enkele arboarts heeft de markt van arbeidsgerelateerde zorg zo goed in kaart als een zorgverzekeraar met 3,5 miljoen verzekerden. Daar zit de winst van een intensieve samenwerking.”

Tip: Lees alles over gezondheidsmanagement in het dossier op PWnet.

gezondheidsmanagement

Reageer op dit artikel