artikel

Hoe HR talent optimaal benut

Personeelsmanagement

Woningcorporatie Ymere zorgt ervoor dat mensen fijn kunnen wonen. Maike Beekman, manager HR, vertelt hoe haar afdeling leidinggevenden ondersteunt om dat met beperkte middelen zo slim en efficiënt mogelijk te doen.

Hoe HR talent optimaal benut

Op elke verjaardag is het wel een gespreksonderwerp: de gekte op de huizenmarkt. De prijzen stijgen explosief en wie op zoek is naar een betaalbare sociale huurwoning heeft pech. De wachtlijsten, zeker in een regio als Amsterdam, zijn lang. Woningcorporatie Ymere, met ruim 73.000 sociale huurwoningen in de metropoolregio Amsterdam, zorgt ervoor dat ook mensen met een bescheiden inkomen fijn kunnen wonen. “Woningcorporaties hebben voor de buitenwereld vaak een wat stoffig, ambtelijk imago. Het tegendeel is waar. Collega’s staan dagelijks midden in de actualiteit”, vertelt Maike Beekman, manager HR. “En wat ze doen heeft veel impact op het leven van heel veel mensen. Je maakt écht het verschil.”

De HR-afdeling van Ymere zorgt ervoor dat het talent van al deze collega’s optimaal wordt benut en ontwikkeld. Om hen te helpen meer resultaatgericht te werken is recent in samenwerking met Gooiconsult een leerlijn management ontwikkeld voor alle leidinggevenden van Ymere. Met succes.

Resultaatgericht leidinggeven

Die verandering was volgens Beekman noodzakelijk. “Woningcorporaties hebben geleerd van en gebroken met een verleden waar zaken niet goed gingen. De focus ligt op het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen. Het zijn géén welzijnsorganisaties”, aldus Beekman. Die definitie is een duidelijke trendbreuk met het verleden, waar corporaties heel veel deden. Misschien wel te veel. “Zonder afbreuk te doen aan de drive en betrokkenheid van onze medewerkers, wilden we resultaatgerichter gaan werken. Dat vraagt om een andere denk- en werkwijze. Via de nieuwe managementleerlijn zorgen we ervoor dat dit in ons DNA wordt opgenomen.”

Door het inzetten van metingen en het ophalen van feedback konden we ook onze eigen effectiviteit meten

Impact maken als HR

De focus van de HR-afdeling van Ymere is om medewerkers in staat te stellen resultaten te behalen en zich hierin continu te verbeteren. Dit is ook de ambitie en werkwijze van het HR-team zelf. Beekman: “Voor ons was belangrijk dat de leerinterventie écht impact zou hebben in de dagelijkse praktijk. Door het inzetten van (resultaat) metingen en het frequent ophalen van feedback over de leerlijn, konden we ook onze eigen effectiviteit meten en waar nodig bijsturen.”

Aansluiting bij de praktijk

Ymere probeert de ontwikkeling van medewerkers altijd zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Beekman: “Het design is dan ook geënt op het 70/20/10-principe. Daarnaast wilden we ook gebruik maken van de kracht van blended leren: door bewezen, krachtige on- en offline interventies te combineren.”

Er is veel geïnvesteerd in het meten van het rendement van leren. Ook voor deelnemers zelf is dit belangrijk. Wat levert het concreet op? De leerlijn startte met een zogenaamde prestatiescan, gevolgd door een intakegesprek met de deelnemer, de leidinggevende en Gooiconsult. Aan de hand van de uitkomsten van de scan werd in het intakegesprek de verdieping gezocht op de individuele leerthema’s. Beekman: “Dit leidde tot mooie ontwikkelingsgesprekken. Soms confronterend, scherp en in goede verbinding. Dit gesprek vormde daarmee een goede basis voor het verdere leertraject.”

De leerlijn werd afgesloten met dezelfde prestatiescan, om op die manier de vooruitgang te kunnen meten om wederom gezamenlijk te reflecteren. In hoeverre is de nieuwverworven kennis en ervaring daadwerkelijk in de praktijk gebracht?

Individuele doelen

Maike Beekman

“Naast een deel uniforme inhoud proberen we onze collega’s die de leerlijn volgen altijd maatwerk te leveren. Het stellen van individuele doelen en aanbieden van voor hen relevante content, stimuleert hen zichzelf nog beter te ontwikkelen”, aldus Beekman. “Daardoor blijf je gemotiveerd en scherp.”Het programma is daarom opgebouwd uit een verplicht driedaags gedeelte voor alle deelnemers. Dit was gericht op persoonlijk leiderschap, resultaatgericht sturen en resultaatgericht in gesprek. Belangrijke onderdeel bij dit laatste was het Multipliers-gedachtegoed, dat inzet op het optimaal benutten van talenten in je team (gebaseerd op het boek Multipliers door Liz Wiseman). Daarnaast konden leidinggevenden kiezen uit verschillende modules die aansluiten op hun persoonlijke behoeften en interesses.

Intervisie

Ook intervisie had een belangrijke plek in het geheel: het samen leren reflecteren op de praktijk. Beekman: “Door middel van een online tool konden deelnemers bovendien continu reflecteren op hun ontwikkeling en collega’s uit hun omgeving om feedback vragen. Voor startende leidinggevenden werden er tot slot nog een aantal korte modules ingebouwd waarin de strategische basisdocumenten en HR-essentials werden aangeboden.”

Congres Talent & Performance Management

Congres Talent & Performance Management

Resultaten en ervaringen

Inmiddels hebben alle leidinggevenden bij Ymere de leerlijn afgerond. Het doel was om leidinggevenden te helpen meer resultaatgericht te laten werken. Volgens Beekman is die operatie goed gelukt: “Het is mooi dat we deze conclusie kunnen trekken, zowel uit data, als uit observaties en ervaringen uit de praktijk. Omdat we meetbare gegevens hebben, zien we een verbetering in de algehele prestatie van leidinggevenden.

Specificatie per competentie laat zien er bij elke competentie sprake is van een verbetering van de resultaten. Zo zijn deelnemers het meest gegroeid in situationeel leidinggeven en ondernemerschap”, zegt Beekman. Ook deelnemers zelf zijn erg tevreden: 94 procent van de deelnemers vindt het programma een waardevolle investering voor hen persoonlijk en 85 procent vindt het een waardevolle investering voor Ymere. Daarnaast zien we het effect van hun ontwikkeling in de praktijk. Leidinggevenden zijn zichtbaar gegroeid in hun persoonlijke impact, in leiderschap en ze hebben de effectiviteit van hun team verbeterd.

Niet populair

Dat wil overigens niet zeggen dat ieder onderdeel even goed aanslaat. Het leren vertalen van de ondernemingsstrategie naar een OGSM (strategisch planningsproces om te sturen op resultaten – red.) met specifieke resultaten op afdelings- en individueel niveau is het minst populaire onderdeel. Toch blijft het onderdeel van het programma. “Omdat het zo belangrijk is dat iedereen altijd ons grote doel voor ogen houdt en zijn of haar bijdrage daaraan. Bij alles wat we doen: zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen fijn en betaalbaar kunnen wonen”, aldus Beekman.

Succesfactoren

Een van de succesfactoren van het programma was de samenstelling van de groepen waarin de trainingen werden gegeven. Beekman: “We zijn een grote organisatie: ruim 900 werknemers. Met afdelingen die zeer uiteenlopend zijn. Van assetmanagement tot wijkbeheer. Maar we hebben uiteindelijk wel allemaal hetzelfde doel.” Door leidinggevenden die in de praktijk weinig met elkaar te maken hebben bij elkaar te zetten, is er veel meer samenhang ontstaan. “Iedereen begrijpt nu van elkaar wat ze doen en waarom. Wat hun uitdagingen zijn. Daardoor is er meer begrip en meer overleg organisatiebreed.”

Leestip

Leestip

Resultaatgericht werken is volgens Beekman inmiddels ingebed in de aanpak en werkwijze van leidinggevenden bij Ymere. “Dit zien we terug in de (resultaat)metingen en in de werkpraktijk. Daarnaast geven de uitkomsten ook een goed beeld van het verbeterpotentieel. Dit is dan ook zeker geen eindpunt, want talentontwikkeling bereik je natuurlijk niet met een eenmalige interventie.”

Een nieuw begin

De succesvolle afronding van de leerlijn management beschouwt Beekman dan ook eerder als nieuw begin. Ook voor de eigen HR-afdeling. “Door leerrendement te meten, verrijken we onze inzichten, waarmee wij zorgen voor verbetering van het benutten en ontwikkelen van talent. Deze data verrijken het beeld waar leidinggevenden staan in hun ontwikkeling en wat het effect is van specifieke leerinterventies. Hierdoor kan HR beter adviseren over de vervolgstappen, waardoor de impact van HR wordt vergroot. Hiermee dragen wij ook ons steentje bij aan een resultaatgerichte cultuur”, aldus Beekman. “Want hoe effectiever en efficiënter we werken, hoe meer tevreden huurders. Want daar doen we het uiteindelijk voor.”

Reageer op dit artikel