artikel

Jong talent ontwikkelen doe je op de werkvloer

Personeelsmanagement

Jongeren hebben de toekomst, maar wie jong talent ontwikkelt ook. Organisaties moeten hun talent ontwikkelingskansen bieden om niet buiten de boot te vallen. Een toekomstbestendige organisatie maakt tijd om te luisteren en stimuleert samen leren op de werkvloer.

Jong talent ontwikkelen doe je op de werkvloer

Door Martijn van Haagen

Veel grote bedrijven die in een transitie zitten, willen de continuïteit waarborgen door jong talent aan te trekken. Daarmee halen ze ook de kennis in huis over hoe een markt zich gaat ontwikkelen en welke eisen de klant van de toekomst heeft. Je haalt dus kennis binnen over waar je producten of diensten aan moeten voldoen. Dat is niet nieuw, maar het speelt tegenwoordig een extra grote rol. Er vindt vergrijzing plaats in organisaties: er gaat een grote generatie met pensioen en er wordt daardoor meer jong talent aangenomen dan ooit tevoren. Over tien jaar is 70 procent van de werknemers jonger dan 40. Organisaties gaan dus verjongen.

Een generatie in transitie

De jonge generatie wil als klant én als werknemer iets anders dan de generaties daarvoor. Ze vormen een veeleisende doelgroep. Het is een generatie die opgroeit in een transitie waarin er van organisaties steeds meer wordt verwacht dat ze duurzaam ondernemen of purpose hebben. Het gaat om meer dan winst alleen. Het gaat om een bijdrage leveren aan een betere wereld. Organisaties die daar niet, of alleen in marketingopzicht, aan voldoen, vallen door de mand.

De jonge generatie wil als klant én als werknemer iets anders dan de generaties daarvoor

Naast een financieel-economische doelstelling willen jonge talenten ook iets waar ze zich emotioneel aan kunnen verbinden.

Invoegen en toevoegen

Als je de nieuwe generatie wilt blijven aantrekken, ontkom je er niet aan om fundamenteel te veranderen. Je moet een context creëren waarin je aantrekkelijk bent. Enerzijds door duurzame ambities en voldoende ontwikkelmogelijkheden te bieden. Het moet niet alleen gaan over carrière maken, maar ook over de ruimte krijgen om verschillende rollen in een organisatie te vervullen, ook in de breedte.

HR moet samen met het management in gesprek om jong talent zo snel mogelijk op sleutelposities te zetten. Ze hebben behoefte aan structuur, maar anderzijds moet er ook de vrijheid zijn om zelf invulling te geven aan een bepaalde functie, op een generatie-eigen manier. Jongeren willen niet alleen invoegen, maar ook toevoegen. Die ruimte krijgen is vaak ingewikkeld omdat jong talent de strijd aangaat met de gevestigde orde. Ze missen nog een manier en de ervaring om zich op een effectieve wijze uit te drukken en werkelijk gehoord te worden. De onervarenheid werkt ze tegen: jong talent mist nog politiek besef en het besef dat organisaties complexe systemen zijn.

Congres Talent & Performance Management

Op dat laatste punt schieten organisaties nog weleens tekort. Ze opereren op een andere snelheid dan jong talent graag zou willen. Jongeren willen graag bijdragen aan de strategie van de organisatie en aan een andere manier van werken. Millennials en generatie Z hebben een andere denkwijze die meer gericht is op eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing dan bij de oudere generaties.

Wendbaar en flexibel

Als je in deze tijd wilt overleven, moet je je aanpassen. Je bedrijfscultuur moet flexibeler en adaptiever worden. En als je jong talent aantrekt, word je vanzelf al wendbaarder en flexibeler. De cultuur richt zich dan meer op verandering. De ‘war on talent’ win je door aandacht te geven en te luisteren. Dus het binden van talent gaat over aandacht en betrokkenheid. Als je wilt dat mensen blijven, moet je financieel aantrekkelijk zijn, ontwikkelingskansen en aandacht bieden en een maatschappelijke bijdrage leveren. Jongeren willen enerzijds uitdaging en verantwoordelijkheid en anderzijds structuur en tegengas. Van een gladde zee leer je niet zeilen.

Talentontwikkeling begint met luisteren en verbinden

Talentontwikkeling begint met naar elkaar luisteren en verbinden. Het is samen leren: generaties moeten op de werkvloer het gesprek met elkaar aangaan en elkaar werkelijk ontmoeten. Jonge talenten hebben werkelijk iets bij te dragen aan organisaties. Als je daar gehoor aan geeft, krijg je een voorsprong op andere organisaties. Alle initiatieven die aanzetten tot met elkaar praten en leren, zijn zeer waardevol. Leren op de werkvloer is soms lastig, want talentontwikkeling is altijd in competitie met de orde van de dag. Het resultaat staat vaak voorop en de manager heeft soms te weinig aandacht voor het ontwikkelen van medewerkers.

Neem de tijd om met elkaar te kijken wat er nodig is, welke barrières er zijn, wat de grootste frustraties zijn en wat er juist goed gaat. Maak ruimte om elkaar te bevragen en zoek de confrontatie op. Dat werkt alleen als het een onderdeel is van het dagelijkse werkproces.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met trainingsinstituut de Baak. Martijn van Haagen is Incompany Expert Young Talent ontwikkeling bij  de Baak.

Reageer op dit artikel