artikel

Bedrijfszorg of reguliere zorg? De beste keuze bij verzuim 

Personeelsmanagement

Als een werknemer beginnende klachten heeft of al is uitgevallen, kan een werkgever zowel bedrijfszorg als reguliere zorg inschakelen. Wat is slimmer en vooral efficiënter? 

Bedrijfszorg of reguliere zorg? De beste keuze bij verzuim 

Dat de kosten voor re-integratie naar werk aan de werkgever toekomen, zal duidelijk zijn. Het financieren van de behandeling van werknemers ligt minder eenvoudig. Veel werkgevers denken voordeliger uit te zijn door te verwijzen naar reguliere zorg, zodat de kosten voor rekening van de werknemer zijn. Deze wordt vanuit zijn basisverzekering vergoed voor psychische zorg en kan voor bijvoorbeeld fysiotherapie aanspraak maken op vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Ontdubbelen van kosten

Dit ‘ontdubbelen’ van kosten – benutten van vergoeding uit de zorgverzekering van de werknemer voor arbeidsgerelateerde interventies – klinkt voordelig, maar is het volgens Jacco Kramer, senior zorginkoper bij CZ, niet. “Vaak willen werkgevers de snelheid van bedrijfszorg en dat laten vergoeden vanuit de basisverzekering van werknemers. Maar niet alle behandelingen worden vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering. En bovendien, als een werknemer niet de vereiste toestemming geeft omdat het ten koste gaat van zijn vergoeding of eigen risico, zijn alle kosten alsnog voor de werkgever.”

Focus op terugkeer naar werk

In zo’n situatie is behandeling bij een reguliere zorgverlener vaak al ingezet. Iets wat je als werkgever volgens Kramer niet moet willen, onder meer vanwege de inhoud van de zorg. “Bedrijfszorg is van een andere aard dan reguliere zorg. Een reguliere fysiotherapeut bijvoorbeeld kijkt of iemand last heeft van zijn knie en probeert dat te verhelpen. Deze zorgverlener is niet zozeer gericht op het weer aan het werk krijgen van zijn cliënt. Een bedrijfstherapeut daarentegen bekijkt de werksituatie, waar werkgerelateerde klachten vandaan komen en welke aanpassingen klachten in de toekomst kunnen voorkomen.”

Snelheid is een andere reden waarom een werkgever interventies beter zelf kan financieren, is Kramer van mening. “De dynamiek van de reguliere zorg is anders dan bij bedrijfszorg. Het meest schrijnende voorbeeld is binnen de GGZ. Iemand kan psychisch in de knoop zitten maar door schaarste wel op een lange wachtlijst staan. Bij bedrijfszorg is dat maximaal een week. Als een werkgever bedrijfszorg inzet, betaalt zich dat terug. Er is minder wachttijd, de zorgverlener is meer gefocust op terugkeer naar werk en de behandeltrajecten hebben een kortere doorlooptijd.”

Lees ook: De 5 meest ingezette interventies in gezondheidsmanagement

Bedrijfszorg voor werkgerelateerde klachten

De afweging tussen bedrijfszorg of reguliere zorg is een vraagstuk dat bij veel bedrijven leeft, merkt Kramer. “Werkgevers vragen hoe ze interventies het beste kunnen organiseren om werknemers weer aan het werk te krijgen. Bij beginnende klachten zou reguliere zorg toereikend kunnen zijn. Als iemand met een kantoorbaan door het voetballen last heeft van zijn enkel, is bedrijfszorg niet nodig. Maar als klachten werkgerelateerd zijn, kies dan voor bedrijfszorg. Het punt is dat een passieve werkgever bijna geen keuze meer heeft, aangezien een werknemer dan al voor de huisarts heeft gekozen.”

Als iemand met een kantoorbaan door het voetballen last heeft van zijn enkel, is bedrijfszorg niet nodig

Relatie tussen werknemers en leidinggevenden

Alertheid onder werkgevers en leidinggevenden op de gezondheid van medewerkers is volgens Kramer cruciaal. “Als het goed is, heb je als werkgever al een bepaalde visie hoe met mensen om te gaan. Bij het constateren van klachten onder medewerkers, zou je hen kunnen adviseren om met de bedrijfsarts in gesprek te gaan. Dan kan de bedrijfsarts zijn rol pakken.”

Een moeilijkheid daarbij is dat een leidinggevende wettelijk niet mag vragen naar de gezondheidstoestand van een werknemer. Kramer: “Sinds de AVG durf je bijna niet meer te vragen hoe het met iemand gaat. Dat maakt het niet makkelijker, maar des te belangrijker is een goede, open relatie tussen werknemers en leidinggevenden. Want het kan natuurlijk zo zijn dat iemand zijn klacht niet wil delen met de leidinggevende en daarom reguliere zorg boven bedrijfszorg kiest. Ook als hij daarmee zijn vergoeding of eigen risico kwijt is.”

Sinds de AVG durf je bijna niet meer te vragen hoe het met iemand gaat. Dat maakt het niet makkelijker

Het vooraf bieden van duidelijkheid door werkgevers kan helpen, aldus Kramer. “Als een werknemer weet welke wegen te bewandelen bij het ontstaan van klachten, hoeft een leidinggevende daar niet eens van op de hoogte te zijn. Een goed protocol volstaat daartoe.” Ook met de arbodienst zijn afspraken te maken, vertelt Kramer. “Bijvoorbeeld dat iedereen met werkgerelateerde klachten altijd door bedrijfszorg wordt gezien.”

‘Werkgevers worden zuiniger op werknemers’

Kramer beseft dat niet alle bedrijven en organisaties bedrijfszorg zullen omarmen. “Je moet als werkgever wel de middelen, focus en ondersteuning hebben. Grotere bedrijven of bedrijven die gezondheidsmanagement belangrijk vinden, zijn meer kien op het zelf financieren van interventies. Het goede van deze tijd is dat veel mensen met hun gezondheid bezig zijn. En dat werkgevers zuiniger op werknemers worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Mensen moeten langer werken en termen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hoor je overal, waarbij ook bedrijfszorg om de hoek komt kijken. Ik merk dat steeds meer bedrijven er de voordelen van inzien.”

Kijk in het uitgebreide dossier Gezondheidsmanagement op PWnet.nl.

gezondheidsmanagement

 

Reageer op dit artikel