artikel

Hoe maak je medewerkers learning agile?

Personeelsmanagement

Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers voortdurend wendbaar zijn. Deze wendbaarheid moeten zij niet alleen in hun werk laten zien. Het is ook belangrijk dat medewerkers wendbaar zijn als het om hun leren gaat.

Hoe maak je medewerkers learning agile?

Dit wordt ook wel learning agility genoemd. Hoe kunnen organisaties de learning agility van hun medewerkers stimuleren?

In dit artikel komen twee manieren aan bod waarop organisaties de learning agility van medewerkers bevorderen. Allereerst kunnen organisaties een wenbaarheidsportfolio instellen. In dit artikel wordt beschreven hoe dit bij een financiële instelling en een zorginstelling in zijn werk ging. De tweede manier betreft het aanbieden van een leergang Effectief Studeren. NewSkool, een detacheringsorganisatie in de Finance en IT, biedt deze leergang aan om medewerkers te ondersteunen naast hun werk te blijven leren.

Wendbaarheidsportfolio

Een wendbaarheidsportfolio houdt in dat een medewerker een digitale persoonlijke map maakt met daarin een inventarisatie van persoonlijke wendbaarheidscompetenties, onderbouwd met bewijzen, gerelateerd aan een standaard en voorzien van een persoonlijk actiestappenplan.

Voor het bijhouden van een wendbaarheidsportfolio moeten medewerkers doelen stellen. Vervolgens moeten ze in hun omgeving feedback vragen op de realisatie van het behalen van die doelen en moeten ze op het proces reflecteren.

Met een wendbaarheidsportfolio maakt een medewerker een inventarisatie van persoonlijke wendbaarheids-competenties

In het kader van een promotieonderzoek (Doeze Jager- Van Vliet, 2017) naar agility zijn twee organisaties door de onderzoeker ondersteund om hun medewerkers te stimuleren meer agile te worden, met behulp van een wendbaarheidsportfolio.

Positieve ervaringen

De ervaringen waren positief. Door het bijhouden van een eigen wendbaarheidsportfolio ontstond er meer overeenstemming tussen hoe de medewerker zijn agility beoordeelt en hoe de omgeving deze persoon waarneemt. Bovendien komt er meer overeenstemming tussen de agility-doelen van de medewerker en die van de organisatie. Hierdoor versterkte de learning agility van medewerkers.

Lees ook: De rol van HR in een optimale agile organisatie

Geplande veranderingscontext

Bij de financiële dienstverlener was er sprake van een geplande verandering waardoor de medewerkers proactieve agility moesten toepassen. In een geplande veranderingscontext gaat het erom dat medewerkers continu nieuwe ontwikkelingen en veranderingen initiëren. In het wendbaarheidsportfolio stelden medewerkers daarom proactieve (zelf initiëren van) wendbaarheidsdoelen op. Deze waren gericht op:

  1. lef vertonen
  2. nieuwe manieren gebruiken om problemen op te lossen
  3. zich richten op het leren van nieuwe dingen.

Ongeplande verandering

Bij de zorginstelling was er sprake van een ongeplande verandering waardoor de medewerkers adaptieve agility moesten tonen. In een ongeplande veranderingscontext gaat erom dat medewerkers kunnen inspelen op de veranderingen in de omgeving. In het wendbaarheidsportfolio stelden medewerkers daarom adaptieve (reageren op) wendbaarheidsdoelen op. Deze waren gericht op:

  1. het versterken van de eigen veerkracht na tegenslagen
  2. meer samenwerken
  3. zich aanpassen aan veranderende situaties
  4. het nemen van daadkrachtige besluiten.

Het bijhouden van een wendbaarheidsportfolio kan medewerkers – zowel in een profit- als een non-profitorganisatie – helpen om meer agile learners te worden. Zij leren door hun eigen reflectie hoe zij beter en effectiever wendbaar kunnen worden. Op deze manier krijgen zij meer grip op hun leven lang leren context.

Leergang Effectief Studeren

Voor detacheringsorganisatie NewSkool was een reden om medewerkers tot learning agility te stimuleren dat hun medewerkers naast het werk nog een studie volgen. Kenmerkend voor NewSkool is dat zij medewerkers aannemen die (nog) niet zijn afgestudeerd. Zij nemen deze medewerkers in dienst en detacheren ze naar bedrijven in de Finance- en IT-branche. Daarnaast bekostigen ze een deeltijdstudie voor deze medewerkers, zodat ze alsnog kunnen afstuderen.

Omdat medewerkers fulltime werken, is de combinatie werken en studeren een hele opgave. Om medewerkers hierin te ondersteunen, heeft NewSkool een leergang Effectief Studeren ontwikkeld.

Thema’s

In de leergang Effectief Studeren worden verschillende thema’s behandeld. In dit artikel worden vier thema’s besproken. Het eerste thema is stilstaan bij de werking van het geheugen. Via verschillende oefeningen ontdekken cursisten wat de beperkingen van het geheugen zijn. Door hierbij stil te staan, worden cursisten ervan bewust hoe belangrijk het is om leerstof telkens te herhalen. Ook leren zij het belang van het toepassen van creatieve technieken. Eén van deze technieken is dat ze moeten proberen de stof ‘6x voorbij te laten komen’. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een samenvatting te maken, maar ook door bijvoorbeeld met plaatjes te werken of op een groot vel steekwoorden te schrijven. Cursisten gaan zo beter de verbanden in de lesstof zien en kunnen de stof dan gemakkelijker onthouden.

Cursisten worden ervan bewust gemaakt hoe belangrijk het is om je tijdens het studeren af te sluiten voor prikkels

Een tweede thema is dat men cursisten leert hoe je het beste naar een tekst kunt kijken. Dit doet men aan de hand van de methode van ‘reverse engineeren’. Dit houdt in dat men samen met medewerkers kijkt hoe schrijvers leren een goede tekst te maken. Cursisten leren zo hoe een tekst is opgebouwd, waardoor ze deze tijdens het leren ook gemakkelijker kunnen ontleden. Dit vergemakkelijkt het leren.

Een derde thema is aandacht voor de omstandigheden waaronder men leert. Door verschillende oefeningen te doen worden cursisten ervan bewust gemaakt hoe belangrijk het is om je tijdens het studeren af te sluiten voor prikkels. Tijdens de leergang leren cursisten ook trucjes om afleiding te voorkomen. Ze leren bijvoorbeeld om een kladblok neer te leggen als ze aan het leren zijn. Als ze dan tussentijds iets te binnen schiet, kunnen ze dit hier opschrijven. Op deze manier zijn ze minder snel afgeleid tijdens het studeren.

Een vierde thema is aandacht voor plannen en timemanagement. Cursisten leren tijdschrijven, waardoor ze beter inzicht krijgen in hoe ze hun tijd gedurende de dag besteden. Ook leren ze hoe ze zoveel mogelijk studeeractiviteiten aan het begin van een studieblok kunnen plannen. Ze creëren op deze manier een tijdbuffer waardoor ze flexibeler kunnen omgaan met onverwachte zaken.

Meerwaarde

Een belangrijke meerwaarde van de training Effectief Studeren is dat het medewerkers concrete handreikingen biedt ‘hoe te studeren’. Voordeel van deze aanpak is dat medewerkers vaak direct effect zien in hun studieresultaten, wat erg motiverend werkt. Een ander voordeel is dat ze beter worden in timemanagement. Deze vaardigheid kunnen medewerkers ook op andere terreinen in hun werk goed gebruiken.

Meer learning agile

Het opstellen van een wendbaarheidsportfolio en het aanbieden van een cursus Effectief Studeren kan medewerkers helpen om agile learners te worden. Met het wendbaarheidsportfolio leren zij doelen op te stellen en feedback van hun omgeving te vragen in het bereiken hiervan. Bij de cursus Effectief Studeren krijgen zij tips en tools aangereikt hoe zij beter en effectiever kunnen studeren en krijgen zij meer grip op hun werk en leven. In beide gevallen leren medewerkers cruciale vaardigheden in een tijd waarin een leven lang leren steeds belangrijker wordt.

Bronnen:
– Baars, M. (2016). Leidinggeven aan talentontwikkeling. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet.
– Baars- van Moorsel, M. (2003). Leerklimaat: de organisatie-culturele dimensie van leren in organisaties. Proefschrift Universiteit van Tilburg.
– Doeze Jager–van Vliet, S.B. (2017). Proactive and adaptive agility among employees: The relationship with personal and situational factors. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.
– Doeze Jager‐van Vliet, S. B., Born, M. P., & van der Molen, H. T. (2019). Using a portfolio‐based process to develop agility among employees. Human Resource Development Quarterly, 30(1), 39-60.
Reageer op dit artikel