artikel

Zelfsturing? Aanleren nieuwe competenties broodnodig

Personeelsmanagement

Zelfsturing is in. Logisch, want dit organisatieconcept heeft duidelijke voordelen. Maar ook vergaande gevolgen voor organisaties die eraan beginnen. Welke rol kan HR hierin spelen?

Zelfsturing? Aanleren nieuwe competenties broodnodig

In zijn masterclass Zelfsturing, op 12 november in Rotterdam, schetst lean-deskundige Louis Brackel de stappen die je moet zetten als je overstapt op zelfsturing. Met speciale aandacht voor de rol van HR.

Voor organisaties is er veel te winnen met zelfsturing. Medewerkers doen en regelen meer zelf, en sturen zelf bij. Zelfsturing kan leiden tot meer werkplezier, nieuwe inzichten en verhoogde flexibiliteit, want tijdverslindend geneuzel tussen allerlei verschillende afdelingen is passé. Met als bijkomend voordeel: het kan schelen in de kosten, want je hebt minder managers en ondersteuning nodig. ‘Veel organisaties overwegen dan ook om over te gaan op zelfsturing, maar vragen zich wel af welke stappen ze moeten zetten en in welke volgorde’, constateert Louis Brackel. Of, als ze al begonnen zijn met zelfsturing, hoe ze het vuur van zelfsturing brandende houden en zelfsturende teams kunnen laten doorpakken.

Masterclass Zelfsturing

Louis Brackel geeft op 12 november in Rotterdam de masterclass Zelfsturing. Deze masterclass organiseert PW. samen met het Erasmus Centre for Research & Business Support. Inschrijven kan via de PW Academy.

Hij legt desgevraagd het verschil uit tussen zelfsturing en zelforganisatie, begrippen die in praktijk vaak wat al te makkelijk door elkaar worden gehaald. ‘Bij zelforganisatie vertaal je het overstijgende doel van de organisatie naar doelen op teamniveau. Binnen de afgesproken regels heeft het team de volledige vrijheid om zelf te bepalen hoe ze die teamdoelen willen bereiken.’ Bij zelforganisatie is er veel vrijheid om zelf te organiseren, maar wel met het gezamenlijk doel als leidraad. Zelfsturing gaat een stap verder, vervolgt Brackel. ‘Hierbij bepaalt de groep of het team zelf het doel en op welke manier ze willen werken. Het team heeft zelf als het ware het stuur in handen en alle vrijheid om te bepalen welke weg ze nemen en wat het doel is.’

Aan de slag met andere competenties

In zijn eendaagse Masterclass Zelfsturing behandelt Brackel de belangrijkste issues die je tegenkomt bij het verantwoord invoeren van zelfsturing. ‘Zo moet je je terdege realiseren dat zelfsturing grote gevolgen heeft voor onder andere processen, organisatiestructuur en bedrijfscultuur. Daarbij moeten zowel medewerkers als managers aan de slag met andere, voor hen nieuwe competenties’, zegt Brackel. HR heeft daarin dan ook een belangrijke rol: ‘Zo moeten de teamleiders een deel van de HR-taken overnemen, denk aan het aannemen van nieuwe mensen, het beslissen over eventuele promoties, et cetera. HR moet hen daarin begeleiden en het vertrouwen geven, en tegelijk dus zelf een stap terug zetten. Op zich risicovol, want waar is HR dan nog voor nodig? Daarom moet HR ook goed voor zichzelf nadenken in welke nieuwe rol ze waarde kan blijven toevoegen.’

>> Lees ook: Zo werkt zelfsturing wel

Leer hoe je moet coachen

Daarnaast moet HR de leden van zelfsturende teams, die opeens nauw moeten samenwerken met collega’s van andere afdelingen c.q. disciplines, trainen in het geven en ontvangen van feedback; en de inrichting van taken binnen het team goed begeleiden, stelt Brackel. ‘En HR moet de leiders van de zelfsturende teams trainen in zaken als het omgaan met prestatie-indicatoren en het coachen van teamleden.’ Dat laatste geldt overigens ook voor de zittende middenmanagers die wellicht enigszins verweesd achterblijven als ze ‘hun’ medewerkers zien opgaan in zelfsturende teams.
Gegeven de veranderingen die zelfsturing met zich meebrengt, is het eens te meer van belang dat HR de bedrijfsprocessen goed kent, benadrukt Brackel. ‘Neem als HR-professional eens goed de tijd om mee te lopen met collega’s in die zelfsturende teams. Dan kom je erachter wat er speelt, en aan welke competenties men moet gaan werken.’

Kijk voor alle onderwerpen die Louis Brackel 12 november tijdens zijn masterclass Zelfsturing gaat behandelen op PW Academy.

Over Louis Brackel

Bedrijfseconoom Louis Brackel startte zijn loopbaan als controller en financieel directeur, om daarna over te stappen naar Berenschot. Hij is eigenaar van het bureau LeanResults. Brackel doceert aan de Erasmus Universiteit (de postdoctorale Controllers-opleiding) en was als docent eerder verbonden aan Universiteit Nyenrode.

Reageer op dit artikel