blog

Langetermijnpersoneelsplanning biedt zekerheid voor de toekomst

Personeelsmanagement

Langetermijnpersoneelsplanning biedt zekerheid voor de toekomst

Nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds nijpender wordt, is het belangrijk om ook te kijken naar andere oplossingen dan werving en selectie.

Natuurlijk is het goed om je in de zoektocht naar talent op de arbeidsmarkt te richten, maar er zijn ook werknemers binnen de organisatie aanwezig die kunnen doorgroeien naar een andere functie.

De vraag is of HR de mogelijkheden heeft om dit talent te vinden. Weet HR welke ambities en talenten reeds in eigen huis aanwezig zijn? Op welke termijn zouden deze talenten door kunnen groeien in een toekomstige functie? Langetermijnpersoneelsplanning is erg moeilijk: onderzoek van Cornerstone, in samenwerking met IDC, toont aan dat verder vooruitkijken dan twee jaar praktisch onmogelijk is.

Talent behouden

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de 1.500 ondervraagde Europese lijnmanagers en HR-professionals niet in staat is om geschikt talent te vinden. In Nederland geeft 29 procent aan dat het ook erg moeilijk is om veelbelovend talent te behouden. En bij 27 procent ontbreekt het aan mogelijkheden om werknemers te trainen en talent te ontwikkelen. Kortom: als werknemers zich niet kunnen ontwikkelen, verlies je ze uiteindelijk aan een ander. Hoe tevreden ze op dit moment ook zijn.

Ontevredenheid

Als je nieuw talent niet kunt vinden én huidige werknemers met moeite binnen kan houden, sta je als organisatie voor een zeer moeilijke opgave. Dit wordt ook ondersteund door de grote ontevredenheid onder HR-managers: 49 procent geeft aan dat HR niet de juiste tools en procedures heeft om talentvolle werknemers te werven, belonen en behouden.

 

Een van de grootste hindernissen in de digitale
transformatie, zijn de verouderde IT-systemen

 

Personeelsplanning

In deze tijden van verandering wordt personeelsplanning steeds belangrijker: de vraag naar bijzondere of digitale vaardigheden neemt de komende jaren alleen maar toe. HR zal de juiste tools nodig hebben om bijvoorbeeld goede onboardingtrajecten op te zetten, medewerkers meer te betrekken bij de besluitvorming en prestatiegericht te kunnen belonen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: een van de grootste hindernissen in de digitale transformatie zijn de verouderde IT-systemen. 31 procent geeft aan hier last van te hebben. Geen wonder dat HR zich niet gesteund voelt door IT. Personeelsplanning is ongelooflijk complex en ingewikkeld. Daarom is het de hoogste tijd om het tij te keren en ervoor te zorgen dat HR-managers het inzicht krijgen dat nodig is.

Vooruitkijken

Met de juiste tools krijg je ook meer inzicht in talent en ambitie. Welke functie wordt door welke medewerker geambieerd? Welke opleidingen zijn ervoor nodig om dat doel te bereiken en binnen welk tijdspad kan dit worden bereikt? Een focus op interne mobiliteit kan helpen de langetermijn-personeelsplanning te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de HR- en lijnmanagers veel gebruikmaken van voorspellende analytics. Met behulp van de gegevens uit bestaande werknemersdata worden patronen herkend. Op basis daarvan kunnen vervolgens voorspellingen worden gedaan. Zo kan er precies per werknemer worden uitgestippeld welke opleidingen en trainingen nodig zijn om een bepaalde functie te bereiken.

Het menselijke aspect

Maar er is meer dan een digitale planning in een IT-systeem. Het menselijke aspect moet niet worden vergeten. Veruit de meeste organisaties hebben slechts twee keer per jaar een persoonlijk contactmoment met de werknemer. Dit maakt het lastig om continu te monitoren of diegene nog naar volle tevredenheid zijn werk doet en of de toekomstplannen nog hetzelfde zijn. Als je vaker op informele basis met elkaar spreekt over ontwikkeling en beoordeling, krijgen werknemers en werkgevers ook veel meer inzicht in hoe de voortgang zich ontwikkelt. Al was het maar omdat werknemer zich niet zo gespannen voelen als bij een ‘officieel’ functioneringsgesprek.

 

Als zoveel mensen tevreden zijn, dan is het opmerkelijk dat
het moeilijk is de talentvolle werknemers te behouden

 

Langetermijnplanning

Gelukkig is de spanning tijdens zo’n gesprek maar van tijdelijke aard: meer dan 80 procent van de HR- en lijnmanagers zegt tevreden te zijn over de huidige werkgever. Als zoveel mensen tevreden zijn, dan is het opmerkelijk dat er tegelijkertijd wordt aangegeven dat het moeilijk is de talentvolle werknemers te behouden. Hoe kun je ervoor zorgen dat een werknemer niet alleen tevreden is, maar ook tevreden blijft?

Daarvoor is het van belang dat HR inzet op interne mobiliteit en een langetermijnplanning. Zorg ervoor dat de werknemer niet extern op zoek hoeft te gaan naar een andere baan als de motivatie binnen de huidige functie afneemt. Durf verder dan twee jaar te kijken, zodat de werknemer dat ook kan doen.

Dennis Valkema, Director of Channels & Alliances Benelux & Nordics bij Cornerstone OnDemand

Reageer op dit artikel