blog

Duurzame inzetbaarheid is de nieuwe motivatie

Personeelsmanagement

Duurzame inzetbaarheid is de nieuwe motivatie

In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwamen begrippen als taakroulatie, taakverruiming en taakverbreding op. Daarmee werd de vérgaande arbeidsdeling, waarmee Taylor ons met zijn Scientific Management had opgezadeld, op de schop genomen.

Medewerkers namen niet meer één klein onderdeeltje van het productieproces voor hun rekening, maar kregen meer afwisseling in hun werk. Doel was een grotere motivatie, en daarmee een hogere productiviteit. De ideeën waren gebaseerd op onderzoek van onder meer McGregor, Herzberg en Maslow. Wie kent ze niet?

Ik moest daaraan denken toen ik onlangs las dat de RET, het Rotterdams vervoerbedrijf, begonnen is met een experiment waarbij 25 medewerkers één of twee dagen per week worden ingezet op andere werkzaamheden. De buschauffeur wordt in die tijd servicemedewerker of trambestuurder, monteurs gaan werken bij de Centrale Verkeersleiding en dergelijke. Het gaat hierbij vooral om 55plussers.

Daarbij valt op dat in het artikel – dat ik las in de Volkskrant van 11 augustus – het woord motivatie (bijna) niet voorkomt. Het toverwoord is nu duurzame inzetbaarheid; het doel van het Rotterdamse experiment is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Daarom wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de oudere medewerker. Daarmee in samenhang komt ook de term levenlang leren naar voren. Het is een elegante manier om laagopgeleide medewerkers, die (zo blijkt uit onderzoek) veelal niet geneigd zijn om door te leren, toch weer een stap verder te laten zetten. Dat is dan wel werkplekleren en niet terug in de schoolbanken.

We zijn nu meer dan zestig jaar verder. Niks mis met het experiment van de RET; natuurlijk niet. Ik juich dat van harte toe. Maar het is wel opmerkelijk dat er nu nog moet worden geëxperimenteerd. Zou het niet overal, in elke organisatie, allang gemeengoed moet zijn?

Willem de Lange schrijft maandelijks een column voor PW.

Reageer op dit artikel