blog

Dat ouderwetse competentiemanagement

Personeelsmanagement

Dat ouderwetse competentiemanagement

Je leest er nauwelijks meer iets over. Afgaande op wat er in de vakbladen staat lijkt talentmanagement competentiemanagement volledig te hebben verdrongen. Maar hoe is dat in de praktijk?

In 2014 gaf ik twee studenten van Avans Hogeschool opdracht om onderzoek te doen naar de toepassing van competentiemanagement. Zij hielden diepte-interviews met 82 HR-professionals. 62 daarvan gaven aan in hun organisatie nog altijd competentiemanagement toe te passen, vooral voor personeelsbeoordeling, opleiding & ontwikkeling en werving & selectie. 19 organisaties hadden er nooit mee gewerkt, slechts één enkeling was ermee gestopt. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het aantal spijtoptanten de laatste paar jaar spectaculair is toegenomen. Dat leidt tot de vraag, waarom er dan totaal geen aandacht meer voor is. Ik heb er geen antwoord op. Kan je er als personeelsmanager niet meer mee voor de dag komen? Ben je dan ouderwets, want je moet aan talentmanagement doen?

Belang competentiemanagement groeit door eHRM

Laat ik eens een voorspelling doen: door eHRM wordt het belang van competentiemanagement groter. Dat lijkt paradoxaal: door een innovatieve ontwikkeling wordt de toepassing van een ‘ouderwetse’ vorm van personeelsmanagement relevanter. Dat betreft dan in het bijzonder werving & selectie. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van software om de meest geschikte kandidaat te selecteren. Dat maakt het echter wel noodzakelijk om scherp te hebben aan welke eisen de kandidaat moet voldoen: wat zijn de vereiste competenties? Het is mooi om daarnaast te weten over welke talenten de sollicitant (nog meer) beschikt, maar het begint met de eisen die de organisatie (c.q. de functie) stelt. Ook talenten kunnen met dezelfde software worden bepaald. Maar het één sluit het ander niet uit.

Conclusie? Talentmanagement is mooi, maar competentiemanagement blijft zinvol. Nou moeten de vakbladen en theoretici dat nog doorkrijgen.

Willem de Lange schrijft maandelijks een column voor PW.

Reageer op dit artikel