blog

5 HR-trends in 2018 waar je niet omheen kunt

Personeelsmanagement

Het dynamische HR-vak is sterk aan verandering onderhevig en daarmee volop in ontwikkeling. Ook voor 2018 zien wij weer een aantal belangrijke trends waar je als HR-professional niet omheen kunt.

5 HR-trends in 2018 waar je niet omheen kunt

Welke HR-trends bepalen de agenda in 2018?

Door Rob Severens en Thomas van Meenen

HR-trends

Waar we begin vorig jaar nog schreven over de impact van nieuwe vormen van organiseren op HR, zien we dat de focus nu vooral op de medewerker ligt. Volgens ons is de belangrijkste, overkoepelende ontwikkeling de employee experience. Ofwel, de optelsom van ervaringen die (nieuwe) medewerkers binnen een organisatie opdoen. Waar let die werknemer precies op? En kloppen zijn verwachtingen nog steeds, nadat hij een paar maanden werkzaam is?

1. Employer branding

De arbeidsmarkt is behoorlijk aangetrokken en professionals zijn zich daarvan bewust. Ze hebben dus wat te kiezen. Waarom zou iemand bij jouw organisatie willen werken? Wat houdt het überhaupt in om voor jullie te werken? Om als werkgever aantrekkelijk te zijn en te blijven en om aan potentiële maar ook bestaande medewerkers te communiceren waar jouw organisatie voor staat, is een sterke employer brand belangrijk.

Employer branding gaat over purpose, over jullie true north. Het gaat over jullie cultuur. Over hoe jullie bijvoorbeeld omgaan met work-life balance. En, in hoeverre dat allemaal écht wordt doorleefd. Walk the talk, dus. Een employer brand is immers geen opgepoetst marketingverhaal, het is een authentieke beleving van jullie ware identiteit. Mooie praatjes, daar prikt de professional van vandaag zo doorheen.

Lees ook: Employer branding: van voordelen tot uitgewerkt plan

2. Vitaliteit

Met name het fysieke aspect van vitaliteit staat al langere tijd bij HR op de agenda. Dit uit zich onder andere door te zorgen voor goed gevulde fruitschalen en verantwoorde snacks in de kantine, maar ook door bedrijfsfitness en coaching programma’s gericht op het werken aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zien we dat steeds meer organisaties kiezen voor vormen van zelfsturing of soortgelijke organisatievormen, waarin de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hoog zijn en het vaak mogelijk is om onafhankelijk van tijd en plaats te werken.

Helaas voelen sommige medewerkers zich zo verantwoordelijk, dat hun privéleven in het gedrang komt. Aan HR de schone taak om die work-life balance goed te bewaken. Net als de mate van ervaren zingeving bij medewerkers. HR kan hen bijvoorbeeld helpen om op een andere manier naar hun werk te kijken. Zo zorgt de schoonmaker in een ziekenhuis niet voor een schoon toilet, hij zorgt voor een hygiënische en daardoor veilige omgeving voor patiënt en zorgprofessional. Een heel ander perspectief dat beter laat zien hoe zinvol de bijdrage van de individuele medewerker is.

Lees ook: HR kan voortouw nemen bij proactief vitaliteitsbeleid

3. Ethisch kompas

Het gebruik van data (evidence based HR) neem toe en de privacygevoeligheid van persoonsgegevens is daarmee regelmatig onderwerp van discussie. Evenals de soms twijfelachtige manieren van recruitment. En ook de inzet van technologie op de werkvloer behoeft aandacht. Denk maar eens aan het meetbaar maken van de tijd dat een medewerker zit (en dus niet beweegt) of de mate waarin collega’s met elkaar interacteren.

Kortom, het is van groot belang dat HR als ethisch kompas optreedt en dat het bouwt aan een ethische cultuur waarin zorgvuldig met bovenstaande en aanverwante onderwerpen wordt omgegaan. Een cultuur die tevens in lijn ligt met wat de employer brand uitdraagt. Dat vraagt niet alleen om kennis over dit soort ontwikkelingen, maar ook het lef om een stevige adviseursrol aan tafel bij het managementteam te pakken.

Lees ook: HR in de ethische rol

4. Learning agility

Learning agility gaat over hoe goed medewerkers in staat zijn om te leren, om klaar te zijn voor wat de toekomst van hen als professional vraagt. Dit, om waarde aan de organisatie toe te voegen en in het kader van de eigen duurzame inzetbaarheid aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt te blijven. Niet elke medewerker is echter in staat om die regierol te pakken. HR mag hierin een stimulerende rol hebben.

Learning agility gaat echter ook over hoe werkgevers op relevante marktontwikkelingen anticiperen (in relatie tot strategische personeelsplanning en talentontwikkeling) en medewerkers faciliteren in het opdoen van benodigde kennis en het ontwikkelen van de juiste skills. Organisaties en hun medewerkers moeten dus in staat zijn om zich aan snel veranderende omstandigheden aan te passen. In een eerder artikel gaven we je al tips om het lerend vermogen van je organisatie te vergroten.

Lees ook: Zo stimuleer je learning agility

5. Servant Leadership

Servant leadership wordt misschien nog wel het best gedefinieerd door een uitspraak van managementgoeroe Simon Sinek: “Leadership is not about being in charge. Leadership is about taking care of those in your charge.”

Vooral waarden gedreven organisaties met een sterke WHY en aandacht voor zowel people, planet als profit, zien de impact die zij op mens en maatschappij hebben en begrijpen dat dat hand in hand gaat met goed rentmeesterschap (stewardship). Dit type leider zorgt voor een psychologisch veilige omgeving en faciliteert medewerkers in wat zij nodig hebben om tot bloei te komen, gelukkig te zijn en natuurlijk om optimaal aan het succes van de organisatie bij te dragen.

Dat vraagt om een heel andere visie op leiderschap dan veel traditionele organisaties gewend zijn. En een andere visie op performance management. Immers, het nieuwe beoordelen is talentontwikkeling. Ook hierin is het belangrijk dat HR als katalysator van de organisatie optreedt.

Conclusie

Bovenstaande HR-trends tonen aan dat de balans tussen het uitvoeren van transactionele werkzaamheden en het pakken van een strategische rol, steeds verder naar het laatste doorslaat. HR kan (moet!) die toegevoegde waarde laten zien door kennis van mens én technologie, inzicht in team- en organisatieontwikkeling, het maken van evidence based businesscases en écht die adviseursrol te pakken.

Over de auteurs:
Rob Severens is directeur van Van den Broek en Partners
Thomas van Meenen is global HR director bij ASML

Vond u dit artikel interessant? Mis niets en maak nu een gratis PW. profiel aan! De voordelen:

  • Het laatste nieuws, actualiteiten en achtergronden
  • Need to know juridische informatie
  • Door gerenommeerde auteurs geschreven
  • Voor HR-professionals die meer willen weten

Profiel aanmaken >

Reageer op dit artikel