blog

Vervang beoordelingsgesprek door coaching met goede feedback

Personeelsmanagement

Vervang beoordelingsgesprek door coaching met goede feedback

Het klassieke functioneringsgesprek functioneert niet. Veel organisaties zoeken naar manieren om hun beoordelingscyclus voor medewerkers te verbeteren en om het demotiverende beoordelingsgesprek om te buigen in motiverende gesprekken.

Door Rogier Taylor

Het vervangen van de traditionele beoordelingscyclus door doorlopende coaching lijkt de oplossing, maar hoe doe je dat? De missing link is nu vaak nog de feedback van medewerkers zelf en wellicht ook van klanten.

Beoordelingsgesprekken zijn momenteel een hot topic in vak- en zelfs landelijke media (zie bijvoorbeeld dit artikel in NRC) en ook de aanleiding voor verhitte discussies in HR-groepen op LinkedIn.

Beoordelingsgesprek is tijdverspilling

Bij een congres van de VU eind januari over het nieuwe belonen kwam het onderwerp ook uitgebreid aan bod. De aanleiding is zeven jaar onderzoek en het nieuwe boek Het Nieuwe Belonen van VU-docent HRM Kilian Wawoe. Conclusie: medewerkers en managers vinden het traditionele beoordelingsgesprek een verspilling van tijd en geld en bovendien oneerlijk (doordat veel andere factoren een rol spelen) en demotiverend. En dan hebben ze volgens het onderzoek ook nog eens geen positief effect op de prestaties van personeel.

Daarom pleiten Wawoe – en vele anderen – voor het afschaffen van het ‘veroordelingsgesprek’, om dit te vervangen door doorlopende coaching.

Lees ook: Het nieuwe belonen zo overtuig je het management

Tijd voor een modernere aanpak

Feitelijk is dit een pleidooi voor een modernere omgang met personeel: vlotter, eerlijker, met tweerichtingsverkeer in gesprekken en met meer continue gesprekken tussen medewerker en manager. Want een jaarlijks bloemetje op je trouwdag maakt ook geen goed huwelijk. Dat betekent het einde van de oude beoordelingscyclus.

De coachende aanpak met motiverende feedback voor medewerkers vraagt vooral om waardevolle input voor de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Het continu meten van de medewerkerstevredenheid en ervaringen van medewerkers – oftewel de employee experience (EX) – op belangrijke momenten geeft veel waardevolle input voor de nieuwe gesprekken en coaching. En tegenwoordig is het verzamelen van die waardevolle input heel eenvoudig en laagdrempelig te realiseren met een online feedbackplatform (zoals GrowPromoter).

Vertaal feedback klanten naar coachingsgesprekken

Op dezelfde manier – online, laagdrempelig en continu met steeds enkele korte vragen op het juiste moment – zijn ook de ervaringen van klanten (de customer experience) te meten en kunnen ze de coachingsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden voeden wanneer dat relevant is. Soms moet de klantfeedback daarvoor naar het juiste gespreksonderwerp met medewerkers worden vertaald. Maar dat is vaak een kleine stap als de klantfeedback eenmaal verzameld is.

Zo is de klantbeleving te koppelen aan medewerkersbeleving en hun functioneren. Daar ligt de sleutel voor motiverende gesprekken en feedback van medewerkers en grotere tevredenheid van medewerkers en – via hen – bij klanten.

Dit is deel 4 in een reeks van 6 artikelen van Rogier Taylor (Growpromoter) over de employee experienceLees ook:

Reageer op dit artikel