blog

Oudere werknemers zijn de nieuwe standaard

Personeelsmanagement

Vergrijzing houdt werkgevers bezig. Elke week krijg ik er wel een vraag over. ‘Wat moet ik doen?’ ‘Hoe houd ik mijn mensen up and running?’ In 2019 zijn ruim 5 miljoen werkenden de 50 jaar gepasseerd. Maar is dat een probleem? Wanneer zoveel mensen een bepaalde leeftijd hebben, vormen ze in mijn ogen eerder een nieuwe standaard.

Oudere werknemers zijn de nieuwe standaard

Feit is dat ouderen grotere kans hebben op klachten, krachtverlies en levensbedreigende ziekten. Dit verhoogde risico zorgt ervoor dat ouderen gemiddeld langer verzuimen. Verder laten onderzoeken zien dat ouderen minder productief zijn en minder flexibel, al verschilt dat per branche en per persoon.

Hoe zet je mensen in?

Wanneer mensen 35 jaar zwaar lichamelijke arbeid hebben verricht, zullen ze waarschijnlijk in een lager tempo werken. En voor medewerkers die niet met computers zijn opgegroeid, geldt ongetwijfeld dat ze zich minder snel aan digitale ontwikkelingen aanpassen dan jongeren voor wie internet, robotisering en apps het leven bepalen. Maar ouderen hebben meer vakkennis en melden zich minder vaak ziek. Het is de vraag wat je hier als werkgever mee doet en hoe je mensen inzet.

Ouderenbeleid

Vier op de tien ondernemingen in Nederland hebben ouderenbeleid geformuleerd. Vaak resulteert dit in een kortere werkweek of een extra hersteldag. Het komt erop neer dat werkgevers hun medewerkers het liefst ontzien. Toch blijkt het beter te zijn om een leeftijdsfasebewust gezondheidsbeleid te hanteren en mensen vitaal te houden en bewust te maken van hun mogelijkheden. Wie gezond leeft, blijft productief en is langer inzetbaar.

Goed beleid begint met inzicht. Iedere leeftijdsgroep heeft zo zijn eigen uitdagingen.

Analyse maken

Wanneer een werkgever zegt te worstelen met ouder wordend personeel, is het raadzaam om eerst een analyse te maken van de situatie. Hiervoor organiseert CZ diverse oplossingen in samenwerking met zorgaanbieders zoals een kosteloze Vitality Survey of een Preventief Onderzoek (PO). Een PO maakt de gezondheid van medewerkers inzichtelijk. Met behulp van gevalideerde vragenlijsten wordt de werkbelasting versus belastbaarheid onderzocht.

Ploegendiensten

Een van mijn klanten kwam er op die manier achter dat medewerkers rond hun 50ste problemen kregen met ploegendiensten. Hun waak-slaap-ritme veranderde, waardoor klachten ontstonden. De werkgever wilde, als oplossing, iedere vijftigplusser ontzien met ploegendiensten. Maar dat bleek niet de oplossing. Enerzijds omdat er heel veel medewerkers de vijftig waren gepasseerd, anderzijds omdat de medewerkers hun huishouden hadden geënt op de extra onregelmatigheidstoeslag. Daarom hebben onze interventie-experts workshops en andere interventies georganiseerd, die ertoe leidden dat de medewerkers nu meer rust nemen en gezonder zijn gaan leven. De klant profiteerde bovendien van de inkoopafspraken die CZ met de betreffende providers had gemaakt. Medewerkers van onze klanten maken ook gebruik van de online Vitality-Portal, waar ze zelf met thema’s als veerkracht, werkdruk en fysieke arbeidsbelasting aan de gang kunnen.

Nieuwe standaard

Doordat zóveel werkenden ouder zijn dan 50 zijn ze niet alleen op de werkvloer, maar ook op het gebied van vitaliteit de nieuwe standaard. Ze moeten beseffen dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en inzetbaarheid. De werkgever kan ze een handje helpen. En als zorgverzekeraar helpen wij de werkgever dan weer met inzicht, advies, interventies en financiering. Zo houden we personeel een werkleven productief en de zorgkosten beheersbaar.

 

 

Camiel Geerders, adviseur zorg en bedrijfszorg CZ

 

Reageer op dit artikel