blog

Het Jaar van de Wending

Personeelsmanagement

Laten we – met elkaar – van 2019 het Jaar van de Wending maken. Het jaar waarin (bijna) alles anders wordt, beter, mooier.

Het Jaar van de Wending

Een jaar zonder gedonder over Brexit, Trump, handelsoorlogen, klimaatklieren, asielzoekers en bootvluchtelingen. Een jaar waarin we met z’n allen weer ons sociale gezicht laten zien. Waarin niet meer, meer, meer (consumeren, geld, vakanties, social media etc. etc), maar minder, minder, minder leidend wordt. (En dan bedoel ik niet minder Marokkanen!) In het kader van deze column kijk ik dan naar zaken als uitbuiting en marginalisering op de arbeidsmarkt. Het mag best een beetje minder flex en een beetje meer zeker.

Het begin van het Jaar van de Wending is – in dit opzicht – bemoedigend. De directeur van de bond van uitzendbedrijven houdt een pleidooi om de waarde van werk belangrijker te maken dan de prijs. En de rechtbank in Amsterdam bepaalt dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo recht hebben op een arbeidsovereenkomst en dat zij geen zzp’ers zijn. In het Jaar van de Wending is Deliveroo het daarmee eens en biedt het bedrijf alle medewerkers (na de normale proeftijd) een keurig dienstverband aan.

Dat doen ook alle bedrijven in de tuinbouw, taxidiensten, pakketbezorgers en schoonmaakbedrijven. Werkgevers komen in het Jaar van de Wending tot het inzicht dat zij een belangrijke rol hebben op de (inclusieve) arbeidsmarkt, die gericht is op het beschermen van kwetsbare groepen in de samenleving en het bieden van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid. Zij maken daarover met elkaar bindende afspraken – en komen die ook na. Zij zien in dat je niet moet concurreren op basis van minimale arbeidskosten, maar op maximale kwaliteit en service. En wij als consumenten zijn bereid om daarvoor te betalen. Zo maken wij – met elkaar – onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waar.

Wat een prachtig jaar is 2019!

Auteur Willem de Lange schrijft maandelijks een column voor PW.

Reageer op dit artikel