blog

Heb aandacht voor bewegen, akoestiek en licht bij inrichting werkplek

Personeelsmanagement

Activity-based werken is de basis voor de werkplek van de toekomst. Alleen kan de uitvoering ervan nog beter. Waarom HR en Facility samen moeten werken aan duurzame inzetbaarheid.

Heb aandacht voor bewegen, akoestiek en licht bij inrichting werkplek

Als HR en Facility de krachten bundelen en korter op de BAL spelen, kan de activiteitgerelateerde werkomgeving een nog comfortabeler werkplek worden. En dat levert weer een grote bijdrage aan duurzame inzetbaarheid en prestaties van organisaties. Wat bedoel ik met de BAL? BAL staat voor Bewegen, Akoestiek en Licht. Als men daar meer aandacht aan geeft, integreer je de menselijke kant van duurzame inzetbaarheid ook op de werkplek. We zien te vaak fancy inrichtingsconcepten met plekken voor diverse activiteiten. Beweging, akoestiek en licht blijven in deze concepten vaak een ondergeschoven kindje.

Gedragsverandering

Mensen hebben beweging nodig om geconcentreerd en energiek te kunnen blijven werken. Onze belangrijkste computer, onze hersenen, heeft timemanagement in de genen: onze concentratie- en prestatieboog. Onze concentratie- en prestatieboog kan maximaal gespannen staan gedurende 50-60 minuten. Daarna neemt de verwerkingssnelheid af en maken we meer fouten. Door periodiek fysieke en mentale pitstops te nemen kan de concentratie- en prestatieboog telkens weer worden opgeladen.

Gedrag(sverandering) is het fundament onder duurzame kantoren. Om gedrag en gedragsverandering te kunnen verankeren, is aansturing vereist. Bij duurzaamheid ligt de nadruk veelal op producten (denk aan cradle2cradle of circulair). Met BAL kijken we ook naar de duurzame inzetbaarheid van mensen op de werkplek, door ze voldoende fysiek én mentaal te laten bewegen en hierin te coachen. Te veel zitten, te veel staan, te lang achter de computer, het is niet goed en niet te compenseren door ’s avonds een uur naar de gym te gaan. Bewegen moet onderdeel worden van ons werkpatroon om lange periodes van fysieke én mentale inactiviteit te ondervangen.

24/7 coaching

De concentratie- en prestatieboog periodiek ontspannen om op hoog niveau te kunnen presteren vereist begeleiding, zodat medewerkers zich dit eigen maken en zich bewust worden van hun eigen rol in dit veranderingsproces. Mensen coachen zorgt voor bewustwording, de basis voor blijvende gedragsverandering.

Mensen hebben beweging nodig om geconcentreerd en energiek te kunnen blijven werken

Software kan ondersteunen bij het nemen van pitstops door deze op persoonlijke voorkeur, eigen regie en intensiteit van werken aan te bieden. Aanvullende kennis tijdens pitstops ondersteunt het bewustwordingsproces en draagt bij aan duurzame gedragsverandering. Neem je van nature genoeg pitstops, dan zal de coach niet bijspringen. Op deze manier heb je 24/7 een coach ter beschikking voor elke medewerker.

Akoestiek en licht

Behalve beweging kunnen akoestiek en licht nog veel meer worden gebruikt om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Met kantoortuinen op zich is niets mis, met audiovisuele privacy en licht veelal wel. In kantoortuinen worden mensen vaak gestoord in hun concentratie, waardoor ze minder kwaliteit leveren en sneller vermoeid raken. Met name ‘visueel geluid’, mensen zien en horen praten, is een grote stoorzender. Door horizontale en verticale akoestische voorzieningen wordt enerzijds de spraakverstaanbaarheid (de meest voorkomende geluidshinder) verminderd en anderzijds de visuele rust verbeterd. Akoestische maatregelen direct boven de werkplek verbeteren het ervaren ongemak van geluidshinder.

Direct daglicht levert een bijdrage aan ons werkcomfort. Ons lichaam houdt van direct daglicht, dus veel directe lichtinval maakt het kantoor een aangenamere plek om te werken. In de winterperiode, tijdens kortere en donkere dagen, kunnen we het werkcomfort verhogen door direct licht op de werkplek te hebben dat daglicht zo veel mogelijk benadert. Dus geen warme, gezellige lichttonen, maar helder licht afgestemd op ons dagritme. Op ons beeldscherm kunnen we daar al een bijdrage aan leveren door een programma als f.lux de warmte en kleur van ons beeldscherm te laten afstemmen op ons dagritme. F.lux voorkomt oogvermoeidheid zoveel mogelijk en ondervangt dagen als Blue Monday.

Volgende stap

Nu facilitair en ICT ons een technisch en facilitair optimale werkplek kunnen bieden, is de volgende stap te kijken naar de manier waarop werkgevers medewerkers optimale concentratie kunnen bieden. Het is aan HR om aan te sluiten en de BAL aan het rollen te brengen.

Ons lichaam houdt van direct daglicht

Focus op primaire proces

HR is vaak gefocust op de secundaire arbeidsvoorwaarden. De primaire arbeidsvoorwaarde is voor velen van ons nog steeds een werkdag van veelal half negen tot vijf. Tijdens dit primaire werkproces zou HR meer de randvoorwaarden moeten durven te creëren om optimaal te kunnen presteren. Helaas liggen budgetten voor werkplek en werkomgeving vaak bij Facilitair en ICT en vervult HR slechts een adviserende rol. Als HR, Facilitair en ICT elkaar wat vaker de BAL zouden durven toe te spelen door het opzoeken van meer samenwerking, kunnen zij als team serieuze stappen maken in duurzame inzetbaarheid, op product, inrichting, werkgedrag én mensniveau.

Met meer aandacht voor de BAL (Beweging, Akoestiek en Licht) op onze kantoren kunnen we kantoortuinen omturnen in gezonde omgevingen waar werken én bewegen centraal staan en concentratie en prestatie hand in hand gaan!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Office Athletes.

Reageer op dit artikel