nieuws

Ook in 2020 leest 1 op de 10 nog slecht

Personeelsmanagement

Ook in 2020 leest 1 op de 10 nog slecht

Ondanks alle inspanningen om laaggeletterdheid terug te dringen, heeft een op de tien Nederlandse werknemers nog moeite met lezen en schrijven. Dat percentage is sinds 1994 nauwelijks veranderd. En ook de komende tien jaar zal in dit opzicht weinig veranderen.

Dit blijkt uit onderzoeken van CINOP en Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). De organisaties hebben hun bevindingen gepresenteerd in onder andere Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Deze rapportage is opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW en gisteren door minister Van Bijsterveldt tegelijk met het Actieplan Laaggeletterd 2012-2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Werk
De helft van de laaggeletterden heeft werk. In de meerderheid van de gevallen (58 procent) zijn ze werkzaam in lagere of elementaire beroepen. Werkende laaggeletterden zijn vooral werkzaam in de zorg- en welzijn sector (25 procent), industrie en energie (20 procent) en handel en horeca (17 procent).

Ecbo en CINOP, een (inter)nationaal adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen, stellen daarom dat werkgevers en maatschappelijke instellingen een belangrijke rol hebben in de aanpak van laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid moet volgens de onderzoekers meer worden verbonden met beleid dat is gericht op mobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij vinden dat laaggeletterdheid definitief uit de taboesfeer is geraakt en dat het onderwerp op alle niveaus bespreekbaar is.

Flexwerkers
De uitzendbranche kan in ieder geval bogen op een bekroonde aanpak van laaggeletterdheid. De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft samen met Adecco, DIT Bouw en Techniek, Manpower, Start People, Tempo-Team en Randstad de Alfabetiseringsprijs in de categorie bedrijven gewonnen.

STOOF ondersteunt flexorganisaties bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. In de flexbranche werken jaarlijks meer dan 730 duizend flexkrachten. Adriana Stel, directeur van STOOF: 'Wij zijn heel trots op de prijs, maar belangrijker is dat het onderwerp op de agenda van onze werkgevers staat. Er zijn meer dan vijftigduizend flexkrachten laaggeletterd en met duizenden uitzendvestigingen waar werkzoekenden zich inschrijven, speelt de sector een grote rol in het identificeren en op weg helpen van laaggeletterden.'

Reageer op dit artikel