nieuws

Zo herkent HR werkstress bij werknemers

Personeelsmanagement

Zo herkent HR werkstress bij werknemers

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil stress op het werk aanpakken. Hoe herkent HR werkstress bij medewerkers?

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in ons land, meent het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minister Asscher kondigde vorige week een nieuwe campagne aan omwerk werkstress bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress. Van de Nederlandse werknemers zegt 40 procent vaak tot altijd heel veel werk te hebben en 36 procent noemt het werk hectisch.

Asscher zet daarom werkstress de komende vier jaar hoog op de agenda van zowel werknemers als werknemers. De Inspectie SZW gaat in ieder geval extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. Hoe herkent HR zelf werkstress bij medewerkers?

Oorzaken werkstress

Stress op het werk  kan te maken hebben met te veel werk of juist met te weinig werk. Ook slechte arbeidsverhoudingen of onregelmatige werk- en rusttijden kunnen werkstress veroorzaken. Of werkstress ontstaat hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheden om zelf invloed op het werk uit te oefenen en om problemen in het werk te kunnen oplossen. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkdruk is er sprake van hoge psychische belasting door (te) hoge kwantitatieve of kwalitatieve taakeisen. Het werktempo kan bijvoorbeeld te hoog zijn, of er moet onder hoge tijdsdruk worden gewerkt, of kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan op de functie-eisen.

Risicogroepen werkstress

Werknemers die het meeste risico lopen op werkstress, overspannenheid en burn-out, zijn in te delen in acht groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen met een dubbelfunctie of gedreven werknemers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft.

Signalen werkstress

Werkstress kan gepaard gaan met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Werkstress kan leiden tot ziekte, vooral als dit lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en ontspanning krijgt. Overspannenheid en burn-out, depressie en posttraumatische stress-stoornis zijn voorbeelden van aan (chronische) stress gerelateerde psychische aandoeningen. In een tabel hebben we alle signalen van werkstress op een rij gezet.

Verschil tussen stress, overspannenheid en burn-out

De begrippen werkstress, overspannenheid, burn-out, PTSS (post traumatische stress stoornis) en depressie worden vaak in één adem genoemd. Een aantal oorzaken en kenmerken van deze verschillende begrippen hebben we in een tabel op een rij gezet. Zo wordt duidelijk hoe werkstress zich verhoudt tot andere vormen van stress.

Herkennen van werkstress

Hoe kan je werkstress herkennen bij een collega? Als je er voor open staat, dan is er een aantal factoren waaraan u werkstress bij medewerkers kunt herkennen. Voor werkgevers is het van belang dat problemen en aanzien van psychosociale arbeidsbelasting worden geïnventariseerd. Er zijn een groot aantal methoden beschikbaar om inzicht te krijgen in de veroorzakers van psychosociale problematiek in een organisatie.

Werkstress bespreekbaar maken

De volgende stap is het bespreekbaar maken van werkstress. Dat kan onder andere in een werkdrukoverleg of thema-werkoverleg. Hoe dat precies in zijn werk gaat en welke afspraken gemaakt kunnen worden, staat op deze aparte pagina over het werkdrukoverleg.


Geïnteresseerd in trends, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Kom dan op 20 en 21 november naar Inzet op Maat in de Fokker Terminal in Den Haag.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel