nieuws

Ontslag wegens weigeren bloedtest. Terecht?

Personeelsmanagement

Ontslag wegens weigeren bloedtest. Terecht?

Een brandwacht die werkt in een terminal waar loodhoudende benzine wordt opgeslagen, weigert een bloedtest van zijn werkgever en wordt ontslagen. Keurt de rechter dit ontslag goed?

Om de gezondheid van werknemers in de gaten te houden, eist BP dat het bloed wordt getest van iedereen die werkt in een terminal waar loodhoudende benzine wordt opgeslagen. Een brandwacht, in dienst van een extern bedrijf, heeft principiële bezwaren.

De brandwacht wordt gedelegeerd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in brandpreventie en safety. Net als alle werknemers die bij BP Amsterdam in de terminal werken, moet ook hij een 0-meting betreffende loodblootstelling (>PW De Gids Vakbase) ondergaan. Een dergelijke bloedtest dient om bij het begin van werkzaamheden vast te stellen wat de loodwaarde in het bloed is, zodat later kan worden vastgesteld of daarin verandering is gekomen.

De brandwacht stelt dat hij om strikt persoonlijke redenen tegen bloedafname is. Herhaaldelijk weigert hij daarom zijn medewerking te verlenen aan de 0-meting. Hij wordt daarom weggestuurd door de leidinggevende ter plaatse. Zijn werkgever roept hem op voor een gesprek, maar de werknemer meldt zich ziek en laat weten niet naar het gesprek te komen. Hierop wordt hij ontslagen.

De brandwacht vecht zijn ontslag aan bij de kantonrechter. Hij wordt in het ongelijk gesteld en gaat in hoger beroep. Hij eist dat zijn achterstallige salaris wordt betaald en dat zijn werkgever opdraait voor de proceskosten. Ook het Gerechtshof ‘s-Hertogen Bosch vindt echter dat de brandwacht het onderzoek, dat is bedoeld voor de bescherming van werknemers, niet had mogen weigeren. Een professionele, geschoolde brandwacht behoort te weten dat hij mee moet werken aan (ARBO-)maatregelen die bedoeld zijn om zijn gezondheid te beschermen en om te inventariseren of er risico’s zijn op beroepsziekten.

TIP: Wat zijn de EU-maatregelen bij het werken met gevaarlijke stoffen? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

Dat de werknemer bij eerdere gezondheidskeuringen ook weigerde om bloed af te geven, doet volgens het hof niet ter zake. Hieruit kan niet worden afgeleid dat de brandwacht principiële bezwaren had tegen het ondergaan van een bloedtest in het kader van deze specifieke loodkeuring. Hij wilde zijn bezwaren niet bekend maken aan zijn werkgever, maar hij heeft ook niet aangegeven dat hij wel met een arts of andere vertrouwenspersoon wilde praten. Omdat hij daarmee iedere poging tot overleg heeft gefrustreerd, is hij volgens het hof terecht ontslagen.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak: 10 juni 2014
ECLI:NL:GHSHE:2014:1718

 

Reageer op dit artikel