nieuws

Zo herkent HR financiële problemen bij medewerkers

Personeelsmanagement

Zo herkent HR financiële problemen bij medewerkers

Meer dan een half miljoen huishoudens komen maandelijks niet rond. Dat heeft gevolgen voor de werkvloer. Hoe signaleert HR financiële problemen bij medewerkers?

Maandelijks komen meer dan een half miljoen huishoudens financieel niet rond. Er komt te weinig binnen om de maandelijkse woonkosten en de dagelijkse boodschappen te doen. Dit aantal verdubbelde zich tussen 2002 en 2012. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport dat donderdag verschijnt, zo meldt de Volkskrant.

Die financiële problemen blijven helaas niet in de privésfeer. Uit onderzoek van het Nibud uit 2012 blijkt dat bijna 80 procent van de bedrijven werknemers in dienst heeft die financieel in de problemen zitten. Die financiële problemen brengen voor de werknemer uiteraard een hoop stress met zich mee. Stress die terecht komt op de werkvloer. En dat heeft gevolgen voor werkgevers. Uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud uit 2012 blijkt dat werkgevers het gerelateerde ziekteverzuim hiervan schatten op negen dagen per jaar en een productiviteitsverlies van 20 procent.

Dat betekent dat de werknemer met financiële  problemen twintig procent van zijn werktijd niet doet waarvoor hij betaald krijgt, zegt Pauline Mulder van Findus. Mulder geeft trainingen en advies aan werkgevers hoe met medewerkers met financiële problemen om te gaan. ‘Daarbij komt dat de medewerker gevoeliger wordt voor chantage en fraude’, vervolgt ze. ‘en die imagoschade die dat voor een bedrijf mee kan brengen, die is niet uit te drukken in geld.’ Voor werkgevers loont het dus om problemen in een vroeg stadium aan te pakken. Maar hoe herkent HR de signalen? Mulder noemt de vijf belangrijkste.

1. Loonbeslag

Duidelijker dan een loonbeslag kan het niet worden: dan zit de medewerker echt in de problemen. Eigenlijk ziet een werkgever dat al een stap eerder, wanneer het informatieformulier van deurwaarder binnenkomt, waarmee deze informeert of de persoon in kwestie er daadwerkelijk werkt en hoeveel deze verdient.
Een loonbeslag betekent dat de werkgever een deel van het te betalen loon moet afstaan aan een schuldeiser van de werknemer. Denk aan de Belastingdienst, het waterschap, de gemeente, een postorder- of elektriciteitsbedrijf.
Voor een schuldeiser is dit een makkelijke manier om aan zijn geld te komen: hij hoeft immers geen eigendommen als inboedel of auto op te eisen en te verkopen maar komt via loonbeslag direct aan zijn geld.
Meestal komt deze binnen bij de salarisadministratie en komt het op het bordje van HR, die verplicht is om mee te werken. Lees meer over hoe het loonbeslag in zijn werk gaat in het artikel: Loonbeslag: dit moet HR doen.

2. Frequent kort ziekteverzuim

Wie zelf wel eens – ook al was het van korte duur – financieel in de knel heeft gezeten weet: het kan je slapeloze nachten bezorgen. De stress die het probleem met zich meebrengt kan dus zorgen voor kortdurend ziekteverzuim. Maar denk ook aan dagen waarop de werknemer zich ziek meldt omdat hij voor de rechtbank moet verschijnen of geen geld meer heeft om naar het werk te reizen.
Kort ziekteverzuim hoeft natuurlijk niet per se te betekenen dat een werknemer in de problemen zit. Het is altijd een combinatie van factoren. Voor een werkgever is het dus belangrijk om een optelsom van factoren te maken en die te bespreken met de medewerker, zegt Mulder. ‘HR heeft hierbij de taak om een duidelijke procedure op te stellen waarin duidelijk is waar de manager de medewerker heen kan verwijzen en wat de afspraken zijn.’

3. Meer stress en sneller geïrriteerd

Net zoals bij frequent ziekteverzuim kan hier van alles achter zitten: iemand is overwerkt, is belast met een zwaar puberend kind of heeft ruzie met zijn vrouw. Voor managers is dit een taak om bespreekbaar te maken:
Dat is vooral een taak voor managers, omdat HR hier te ver van af staat, zegt Mulder. ‘Laat de leidinggevende benoemen wat hij ziet: “Ik merk dat je sneller moe bent en vaker geïrriteerd reageert op collega’s. Is er iets aan de hand?” In het meest ideale geval gooit de medewerker gelijk alles op tafel, maar dat gebeurt zelden. Zorg dus dat de leidinggevende de deur open houdt.’

4. Verzoek om voorschot of lening

Dit is een heel duidelijk signaal dat de medewerker het financieel niet meer kan rooien. Het betekent twee dingen: de medewerker kan de maand niet meer rondkomen en heeft ook geen buffer opgebouwd. Vooral dat laatste is een groot probleem, zegt Mulder. ‘De medewerker is dus niet in staat geweest om een buffer op te bouwen om tegenvallers op te vangen. Met een voorschot wordt het probleem alleen maar vooruit geschoven, want volgende maand krijgt hij minder loon, en wat dan?’
Mulder adviseert bedrijven hier dan ook mee op te passen. ‘Een werkgevers is geen bank. Realiseer je dat je als werkgever de laatste bent waar de medewerkers zich tot zal richten. Banken en andere financiële kanalen hebben al eerder besloten dat de persoon niet kredietwaardig is.’

5. Verzoek om meer uren

Een keer extra uren vragen om even de maand mee uit te zitten: geen probleem. Maar vraagt een medewerker structureel om meer werk, dan bestaat het risico op overbelasting. En dat kan op den duur een hoop meer kosten met zich meebrengen. Met een voorschot op loon of uren rijst de vraag of het probleem werkelijk wordt aanpakt? Mulder: ‘Zorg dat dus je als werkgever eerst de hele financiële situatie overziet voordat je iets toezegt. Dat je weet dat het bijdraagt aan het oplossen van een probleem. Anders ben je slechts symptomen aan het bestrijden.’

TIP: Hoe gaat het loonbeslag in z’n werk? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel