nieuws

6 tips: zo wordt u een ‘beste’ werkgever

Personeelsmanagement

6 tips: zo wordt u een ‘beste’ werkgever

Goed werkgeverschap zit soms in kleine dingen. Hoe wordt u een ‘beste’ werkgever?

Great Place to Work Nederland heeft 24 maart weer haar jaarlijkse onderzoek naar goed werkgeverschap uitgebracht. 42 organisaties mogen zich een Great Workplace noemen. Wat kenmerkt de organisaties die het goed doen? Erik van Riet, directeur van Great Place to Work, geeft 6 tips op basis van de trends van dit jaar.

1. Stimuleer kameraadschap

Dit jaar was de belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar goed werkgeverschap: stimuleer kameraadschap. In de afgelopen vijf jaar was de score bij op deze dimensie nog nooit zo hoog. Hoe zorgt HR voor kameraadschap in de eigen organisatie? Erik van Riet: “Het gaat met name om het verantwoordelijkheidsgevoel. Door belangrijke beslissingen bij medewerkers neer te leggen ontstaat een diepere verbondenheid met de organisatie en met elkaar. Het keyword hier is samen, als in: medewerkers die met het management optrekken in een gezamenlijke missie. Dát zorgt voor kameraadschap.”

Mensen voelen zich verbonden met waarden die ze zelf mogen opstellen. “Ga dus niet naar een externe partij om een cultuurkaart op te stellen, maar vraag het je mensen”, stelt Van Riet. “Op die manier leg je een identiteit niet op, maar bed je die in in het DNA van je organisatie.”

Lees ook: Dit zijn de Best Workplaces van 2015
Lees ook: Medewerkers minder honkvast

2. Heb vertrouwen

Medewerkers die zich gehoord voelen, komen met ideeën. Bijvoorbeeld over de herstructurering van afdelingen, het rouleren binnen teams, of het in de arm nemen van een nieuwe leverancier. Van Riet: “Ze kijken niet alleen meer naar wat goed is voor zichzelf of hun team, maar voor de organisatie als geheel. Omdat ze voelen dat ze binnen dat geheel serieus worden genomen.”

Vernieuwingen kun je door de bedenkers zelf laten uitvoeren. “Daarvoor moet je durven loslaten, niet halverwege weer de controle willen grijpen, maar vertrouwen hebben”, constateert Van Riet. De sleutel om succesvol te schipperen tussen controle en vertrouwen is: visie en leiderschap. “Laissez faire is geen management by running away. Medewerkers nemen de leiding niet over, sterker nog: je moet juist een sterke leider zijn om die invloed toe te laten.”

3. Wees transparant

Wat de beste werkgevers echt van de rest onderscheidt is transparantie: het meenemen van het personeel in de besluitvorming. Ook laten de beste werkgevers zien dat werknemers daar invloed op uitoefenen. Van Riet: “Zij luisteren niet alleen, maar betrekken medewerkers bij de opvolging. Ze vragen om input en doen daar vervolgens ook iets mee. Werknemers zien terug wat ze hebben ingebracht.”

4. Geef betekenis

Door MVO-projecten naar de werkvloer te halen en ze niet te verstoppen achter een grote corporate strategie, worden de resultaten pas echt tastbaar en groeit de trots. Ook hier geldt dat de impact groter is als medewerkers zelf de kans krijgen een initiatief op te zetten in plaats van zoiets als een dagje strandruimen opgelegd krijgen. Van Riet: “Tuurlijk is het goed om als management een sponsorloop of andere hulpactie te organiseren. Maar als werknemers zelf met het idee komen om met hun team een dag vrijwilligerswerk te doen of gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te dringen middels een interne competitie, zijn ze nog gemotiveerder. Dat zie je bijvoorbeeld in productieomgevingen, waar teams concurreren wie de meeste energie kan besparen. Dan ben je spelenderwijs aan het MVO’en.”

5. Zet af en toe iemand in het zonnetje

Van Riet: “Prestaties van het team of het bedrijf samen vieren is heel goed, maar daarbij moet het individu niet uit het oog verloren worden. Als er alleen maar binnen een entiteit naar je wordt gekeken, gaan mensen zich afvragen of zij individueel nog wel worden gezien. Af en toe moet dus ook een persoon in het zonnetje worden gezet.”

6. Vergeet de faciliteiten niet

In het onderzoek van dit jaar is een lichte daling te zien in de dimensie ‘respect’. Die dimensie bestaat uit het gevoel of medewerkers zich gezien en gesteund voelen. Opvallend is dat de daling vooral veroorzaakt wordt door een mindere waardering van de faciliteiten. “Die waardering wordt eigenlijk ieder jaar minder”, zegt Van Riet. “Dat heeft te maken met een hoog verwachtingspatroon. Het basisniveau van de faciliteiten is op Nederlandse werkvloeren vrij hoog, werkgevers hebben daar veel in geïnvesteerd. Ze focussen zich nu echter meer op het bevorderen van samenwerking en betrokkenheid. Als er dan iets hapert – een partij bureaus dat voor de ene afdeling wel en voor de andere afdeling niet verstelbaar is, of een wifi-dekking die niet optimaal is – is men al gauw ontevreden.”

Maar, zo stelt Van Riet: als je je als werkgever meewilt met de top, moeten de verwachtingen van medewerkers hoog zijn en moet je daar als werkgever ook aan willen voldoen.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Great Place to Work. Bekijk hier de volledige lijst met Best Workplaces 2015.

TIP: Lees wat de Nederlandse regelgeving verstaat onder goed werkgeverschap op PW De Gids Vakbase. 

Reageer op dit artikel