nieuws

Zo leidt job crafting tot burn-outs

Personeelsmanagement

Zo leidt job crafting tot burn-outs

Het jobcrafting van de ene medewerker kan tot een burn-out leiden bij de ander. Hoe kan dat?

Wanneer het over job crafting  gaat, kent u waarschijnlijk vooral de positieve effecten ervan op medewerkers. Wanneer er geschoven wordt in de functie en hier en daar wat vervelende klusjes afvallen, wordt de baan van de medewerker er al snel leuker op. En blijere medewerkers is een blijere organisatie. Toch?

Negatieve effecten job crafting

Zo simpel ligt het dus niet. Want als een medewerker gaat schuiven in zijn functie, dan raakt dat natuurlijk ook zijn werkomgeving. Want het baangeknutsel van de ene medewerker kan voor zijn collega’s nog wel eens tot een hogere werkdruk leiden. Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht die negatieve effecten van job crafting op de werkomgeving. Onderzoekster Maria Tims legt uit hoe job craften kan zorgen voor een hogere werkdruk en zelfst tot een burn-out bij collega’s.

Wat hebben jullie precies onderzocht?

‘Ik doe al langer onderzoek naar de proactiviteit van medewerkers; wat medewerkers zelf doen om te zorgen dat hun baan bij ze past en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat die fit blijft bestaan. Op het moment dat dat niet zo is, gaan mensen in principe op zoek naar hulpbronnen en taakeisen om te zorgen dat die fit er komt. Een manier waarop mensen hun werk behapbaarder kunnen maken is het verlagen van die taakeisen.
Je zou verwachten dat als mensen hun taakeisen zouden verlagen, bijvoorbeeld door te job craften, dat ze beter om kunnen gaan met hun werk. Dat ze daardoor hun rust pakken en zo uitputting voorkomen, maar dat vonden we steeds niet terug in ons onderzoek. Onze verwachting was dat dat deels verklaard kan worden doordat het verlagen van die taakeisen ook impact op collega’s heeft. Daarom zijn we dit nieuwe onderzoek begonnen.’

Zie ook: het interview met Aukje Nauta job crafting Zo stimuleert HR zelfstandigheid
Zie ook: 4 tips voor job crafting

Wat was de opvallendste conclusie?

‘Bij het verlagen van taakeisen, zoals bij job crafting het geval is, kan er een negatieve cirkel ontstaan. Als een medewerker zelf zijn taken gaat aanpassen, kunnen collega’s het daardoor drukker krijgen omdat zij taken van hem of haar overnemen. Die zijn het daar natuurlijk niet altijd mee eens. Collega’s kunnen denken dat hij de kantjes er vanaf loopt, of dat hij de rotklusjes van zich afschuift. Zo’n situatie zorgt ervoor dat niemand zich goed voelt, ook de job crafter niet.
Uit het onderzoek bleek ook dat wanneer een respondent zijn taakeisen verlaagde, zowel hijzelf als zijn collega een conflict rapporteerden. Wat de medewerker dus doet, heeft direct invloed op zijn collega’s. Dan wordt de collega dus ‘het slachtoffer van de job crafting’. Soms zelfs met een burn-out ten gevolg. Doordat werkdruk en conflict voorspellers zijn van burn-out scoorden de mensen die hogere werkdruk en conflict rapporteerden ook hoger op burn-out.’

Hoe kunnen HRM’ers de niet-jobcraftende medewerkers hiertegen beschermen?

‘Ik praat veel met werkgevers en merk vaak dat ze huiverig zijn voor job crafting. Vaak zeggen ze: ‘We willen dat helemaal niet, want dan maken ze er een pretpakket van.’ Door deze studie weten we beter hoe organisaties jobcrafting in de praktijk beter kunnen aanpakken.
HR moet in ieder geval zorgen voor meer informatie naar medewerkers toe. Zorg dat mensen het niet op eigen voet gaan doen. Dat wanneer iemand ermee aan de slag wil, dat er richtlijnen zijn vanuit de organisatie. En: zorg dat er een dialoog ontstaat tussen werknemers over het uitruilen van taken, in plaat van het afschuiven. Uiteindelijk moet het gedragen worden door alle collega’s.’

Reageer op dit artikel