nieuws

NIEUWE WETTEN 2016: Wet flexibel werken

Personeelsmanagement

NIEUWE WETTEN 2016: Wet flexibel werken

Met de Wet flexibel werken mogen werknemers u verzoeken de arbeidsduur en -tijd aan te passen. Mag u weigeren?

Out with the old, in with the new. De Wet aanpassing arbeidsduur (>PW De Gids Vakbase) maakt per 1 januari 2016 plaats voor de Wet flexibel werken (Wfw). Voortaan mag de werknemer elk jaar vragen om aanpassing van de arbeidsduur, werktijd en (nieuw) de arbeidsplaats.

Tekst: Stëffan de Jong, Sterc Arbeidsrechtadvocaten

Gaan werknemers massaal vragen om voortaan op de vrijdag thuis te mogen werken? Ook onder de Wet flexibel werken zal de werkgever een verzoek om aanpassing van arbeidsduur en werktijd moeten inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen zich daartegen verzetten. Bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsvoering door de aanpassen van uren of werktijd in de war raakt. Kleine werkgevers hoeven zich weinig zorgen te maken dat dit gebeurt: de Wet flexibel werken zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Dergelijke belangen zijn niet nodig voor afwijzing van een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats: over een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats zal overleg moeten plaatsvinden als de werkgever het verzoek afwijst. Logischerwijs kan niet elke werkgever aan een dergelijk verzoek voldoen: denk aan fabrieksmedewerker die wil thuiswerken. De regel dat de werkgever uiterlijk een maand vóór de beoogde ingangsdatum van de aanpassing beslist moet hebben, blijft ook in de nieuwe wet hetzelfde.

Het venijn zit ‘m in de staart: vergeet de werkgever tijdig te beslissen, dan wordt de arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd aangepast conform het verzoek van de werknemer. Tijdig is in dit geval uiterlijk een maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing waar de werknemer om vraagt. De Wet flexibel werken bevat een voor veel werkgevers interessante afwijkingsmogelijkheid. Bij cao of, bij gebreke van een (relevante bepaling in de) cao, afspraak met de OR of personeelsvertegenwoordiging, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Minister Asscher van Sociale Zaken stelde dit voorjaar dat afspraken over flexibel werken maatwerk vergen. Dit is in de eerste plaats een zaak van werknemers en werkgevers. In steeds meer cao’s worden hier afspraken over gemaakt; momenteel circa 72 procent. De minister betoogde dat een werkgever ook zonder deze wet gemotiveerd moet reageren op een verzoek tot flexwerken en dat de effecten van het wetsvoorstel beperkt zijn.
De minister gaf in het debat echter wel aan dat het kabinet negatief is over de wettelijke verankering van het recht op plaatsonafhankelijk werken, maar positief neutraal staat tegenover het recht op tijdsonafhankelijk werken. Ook VNO-NCW is niet bepaald blij met de wet. Volgens de werkgeversorganisatie behoort deze discussie over flexibel werken thuis in de relatie tussen de leidinggevende en de werknemer, of anders in de cao. In ieder geval niet bij de politiek.

TIP: Leer alles over de recente en komende wetswijzigingen en kom naar de HR-Wetgeving Actualiteitendag op 11 oktober.

Meer wetswijzigingen in 2016:
NIEUWE WETTEN 2016: Transitievergoeding omhoog
NIEUWE WETTEN 2016: Duur WW verkort
NIEUWE WETTEN 2016: Doorwerken na AOW
NIEUWE WETTEN 2016: Belastingtoets zzp’er
NIEUWE WETTEN 2016: De loonstrook

 

 

Reageer op dit artikel