nieuws

30-plusser ziet weinig in opleiding

Personeelsmanagement

30-plusser ziet weinig in opleiding

Het blijft een zware klus om mensen vanaf dertig jaar meer opleiding te laten volgen. De ‘leven lang leren’-maatregelen van het kabinet falen.

Steeds minder mensen van boven de dertig jaar volgen een opleiding. In plaats er meer in de schoolbanken te krijgen, neemt het aantal mensen alleen maar af. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijskoepels.

Tussen 2011 en 2014 bleken er op alle niveaus steeds minder mensen boven de 30 jaar een opleiding volgen. Dat is een tegenvaller voor het kabinet en in het bijzonder voor minister Bussemaker van Onderwijs. Zij kondigde eind 2014 stimuleringsmaatregelen aan die werkende mensen moesten aansporen om meer te gaan studeren, eventueel in deeltijd. Met het programma Een Leven Lang Leren probeert de overheid al jaren om werknemers, ook als ze een vaste baan hebben, weer in de klas te krijgen en ze meer opleiding te laten volgen.

Die opleiding is nodig omdat de arbeidsmarkt snel verandert. De mismatch op de arbeidsmarkt tussen van wat organisaties aan competenties vragen en wat medewerkers aan competenties aanbieden, wordt steeds groter. Toch blijkt een merendeel van de werknemers de afgelopen drie jaar geen opleiding te hebben gevolgd, bleek uit recent onderzoek.

Leren? Liever werken

De maatregelen van het kabinet lijken opnieuw niet te hebben geholpen. Bij de universiteiten in Nederland daalde het aantal studenten ouder dan 30 jaar van 11.840 in 2014 naar 11.700 vorig jaar. In 2011 waren het er nog ruim 14.600. Ook in het mbo daalde vorig jaar het aantal studenten gestaag: van ruim 27.000 naar ruim 24.000. In 2011 telde het mbo nog bijna 54.000 leerlingen van 30 jaar en ouder.

Bij hbo-instellingen zitten nu 5521 studenten ouder dan 30 jaar. Dat zijn er 150 meer dan een jaar eerder. Maar in 2011 waren het er nog ruim 7400. Zelfs op de Open Universiteit daalde vorig jaar het aantal studenten van 17.000 in 2014 naar ruim 15.000 in 2015. Daar gaan wel veruit de meeste mensen naar toe, omdat daar in modules les wordt gegeven. Ook volgen veel mensen cursussen, workshops en trainingen, bleek vorige week uit CBS-cijfers.

Opleiding moet flexibeler

Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten zegt dat genoeg over de manier waarop Een Leven Lang Leren wel zou moeten worden aangeboden: ‘Het aanbod moet veel flexibeler worden, zodat mensen hun eigen tempo kunnen bepalen. Zij moeten losse modules, ook online kunnen volgen: kort en to the point. Nu worden opleidingen in te grote brokken aangeboden.’ (ANP)

Reageer op dit artikel