nieuws

Nederland scoort hoog met een ‘leven lang leren’

Personeelsmanagement

Nederland scoort hoog met een ‘leven lang leren’

Een leven lang leren: hoe staat het ermee in uw bedrijf? Volgens het CBS doet ons land het helemaal niet gek op dit gebied.

Ons land behoort wat betreft het volgen van opleidingen en cursussen tot de top 5 van de Europese Unie, zo blijkt uit cijfers van het CBS. “Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd.”

Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar heeft in 2014 een opleiding of cursus gevolgd voor werk of privé. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Het kan dan gaan om een workshop, een cursus Spaans of kunstgeschiedenis, maar ook om een complete opleiding in bijvoorbeeld het hoger onderwijs, licht het statistiekbureau toe. “Nederland behoort hiermee wat ‘leven lang leren’ betreft tot de landen van de Europese Unie met het hoogste aandeel. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger.” (Klik hier voor de scores van de Europese landen.)

Binnen de Europese Unie volgde 11 procent van de 25- tot 65-jarigen in 2014 een opleiding of cursus. Dat is wel lager dan het streefcijfer van 12,5 procent dat de Europese Commissie heeft vastgesteld. Nederland is ambitieus voor de komende jaren. Het doel is dat in 2020 20 procent een opleiding of cursus volgt.

Leren voor beter loopbaanperspectief

Uit de CBS-cijfers blijkt dat meer hoogopgeleiden een opleiding of cursus volgen dan laagopgeleiden. “Dit heeft deels te maken met hun beroep; medisch specialisten, advocaten en docenten bijvoorbeeld krijgen vaker te maken met veranderingen in het werk waarvoor bijscholing noodzakelijk of zelfs verplicht is. In de financiële dienstverlening wordt het meest bijgeleerd.”

Lees ook: ‘HR verschuilt zich achter 70/20/10’

De leeftijd van degenen die in de schoolbanken kruipen, varieert sterk. “Eind-twintigers en dertigers gaven vaker aan deel te nemen aan een opleiding of cursus dan ouderen. Binnen deze jongste leeftijdsgroep gaat het deels om langstudeerders die nog met hun studie bezig zijn. Daarnaast zullen jonge mensen zich voor hun nieuwe, eerste baan vaker specifieke kennis en vaardigheden over hun bedrijf en functie eigen moeten maken (bijvoorbeeld via inwerktrajecten) dan meer ervaren medewerkers.” Het werk beter kunnen doen en het verbeteren van de loopbaanperspectieven zijn voor werkenden de belangrijkste redenen voor het volgen van een opleiding of cursus. Een lange werkgerelateerde opleiding werpt de meeste vruchten af:  de werkenden die zo’n opleiding volgenden geven vaker aan dat ze promotie hebben gemaakt of een hoger salaris hebben gekregen, dan deelnemers aan korte opleidingen.

Informeel leren

Het CBS heeft informeel leren niet onderzocht. Hierbij is er geen sprake van een geplande en geïnstitutionaliseerde activiteit, maar gaat het bijvoorbeeld om een boek lezen of een collega die iets uitlegt over het productieproces van het bedrijf. Informeel leren valt niet onder de Europese indicator voor leven lang leren, maar komt in de praktijk veel voor, zo legt het CBS uit.

Ook meer opleidingen volgen? Bestel de brochure met alle HR-opleidingen in de shop van Vakmedianet.

 

Reageer op dit artikel