nieuws

In tien jaar tijd grote veranderingen op werkvloer

Personeelsmanagement

In tien jaar tijd grote veranderingen op werkvloer

Tien jaar geleden dachten werknemers en werkgevers totaal anders over een aantal werkgerelateerde zaken dan ze in 2016 doen. Zo monitort nog maar een klein deel van de werkgevers de e-mails van hun werknemers.

Waar in 2006 nog meer dan de helft van de werkgevers zei het e-mailverkeer van hun werknemers te monitoren, doet nu nog maar 29 procent dat.

Dit blijkt uit cijfers van BambooHR, dat haar onderzoek in de Amerikaanse markt van 2006 dit jaar herhaalde en de data vergeleek. En er hebben meer interessante ontwikkelingen plaatsgevonden de afgelopen tien jaar.

E-mailbeleid

Tien jaar geleden vonden werkgevers het ook belangrijk om beleid op te stellen waarin e-mail werd gereguleerd. Zowel wat betreft gebruik als de inhoud van e-mail. Driekwart van de organisaties deed dat. Nu is dit aantal gehalveerd, slechts een derde van de ondervraagden zegt nog een dergelijk beleid te hanteren.

Websites blokkeren

Ook is er meer vertrouwen in het internetgebruik van werknemers. In 2006 monitorde driekwart van de bedrijven of werknemers bepaalde websites bezochten, nu doet slechts een kwart van de HR-managers en het algemeen management dat nog.

Ook werd er in 2006 vaker technologie gebruikt om websites te blokkeren, 65 procent van de ondervraagden deed dat toen, nu is dat nog maar 30 procent.

Carrièrepad

Maar niet alleen het monitoren van online is aan verandering onderhevig geweest. Ook zijn meer werknemers in 2016 van mening dat hun werkgever hen helpt op het juiste carrièrepad te komen. 14 procent meer werknemers zijn die mening nu toegedaan dan tien jaar geleden het geval was.

Ook zegt in 2016 21 procent meer werknemers dan in 2006 hun huidige baan te prefereren boven een gelijksoortige baan bij een andere werkgever.

Stress

Maar niet alleen bij werkgevers zijn veranderingen te zien op de werkvloer. Veel werknemers gaan nu anders om met stress dan zij tien jaar geleden deden. Waar eten indertijd een veel gehanteerde manier was om met stress om te gaan, eet nu 19 procent minder werknemers hun stress weg. En 5 procent meer werknemers proberen hun stress te beheersen door te sporten.

Dit betekent bovendien dat in tegenwoordig meer werknemers met stress omgaan door te sporten, namelijk 38 procent, dan door te gaan eten (36 procent).

Wendbare medewerkers

Dergelijke veranderingen vinden niet plaats van het ene op het andere moment, maar vereisen wel wendbaarheid van zowel werknemers als werkgevers. En medewerkers moeten dus wendbaar zijn om zich aan te aan te kunnen passen aan voortdurend wijzigende omstandigheden. Door focus op de klant, scholing en samenwerking zijn medewerkers wendbaarder.

Lees op PW de Gids in een praktijkcase hoe u medewerkers wendbaarder maakt.

Reageer op dit artikel