nieuws

Werkstress: wie is verantwoordelijk?

Personeelsmanagement

Bijna vier op de tien leidinggevenden vinden dat het signaleren van en praten over stress een taak is van HR.

Werkstress: wie is verantwoordelijk?

Een net zo groot percentage vindt dat het signaleren en bespreekbaar maken van werkstress juist niet de taak is van HR. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentorganisatie Hays. De meningen over de verantwoordelijkheid voor werkstress zijn dus verdeeld. Hays zelf legt de verantwoordelijkheid grotendeels bij de lijn.

Stressmanagement

“Het is belangrijk voor een goed stressmanagement dat er duidelijke afspraken gelden in een organisatie: het signaleren hoort zeker ook bij de managerstaken en het bespreekbaar maken evenzo. Dat betekent niet dat de HR-medewerker daar helemaal geen taak in heeft. Een goede begeleiding van zowel degene die stress ervaart, als de betrokken leidinggevende is de verantwoordelijkheid van HR”, aldus Jill van Casteren, HR-directeur bij Hays.

Uit het onderzoek blijkt dat met name jonge managers (tot veertig jaar) het moeilijk vinden om de signalen van stress te herkennen bij hun medewerkers. 57 procent geeft aan niet te weten waar hij op moet letten.

Geen maatregelen tegen stress

Een derde van de managers zegt niet direct maatregelen te treffen, wanneer een teamlid aangeeft dat de werkdruk te hoog is. Van Casteren: “Blijkbaar liggen stress en burn-out nog steeds in een taboesfeer. Het kunnen signaleren wint terrein, maar een adequate opvolging blijft uit. Slechts de helft van de managers geeft aan dat er regelmatig met de medewerkers gesproken wordt over werk-privé balans. Het is essentieel dat daar verandering in komt.”

Gevolgen van werkstress

87 procent van de ondervraagde werknemers heeft wel eens last van stress. Een vijfde (19%) zich weleens heeft ziek gemeld vanwege stress. 16 procent van de respondenten heeft daadwerkelijk een keer ontslag genomen vanwege overbelasting. Een derde (32%) overweegt serieus ontslag te nemen bij de huidige functie.

Oorzaken van werkstress

Hoewel een hoge werkdruk wordt genoemd als grootste veroorzaker van stress (58%), zijn er nog veel andere stressfactoren op de werkvloer. Vooral hoge verwachtingen die men zichzelf oplegt (41%), een gebrek aan ondersteuning door collega’s en management (36%) en onvoldoende balans tussen werk en privé (34%) zorgen ervoor dat professionals spanning ervaren.Inzet op Maat geeft u alle trends, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Reageer op dit artikel