nieuws

Sleutelen aan je loopbaan met hulp van O&O-fonds

Personeelsmanagement

Sleutelen aan je loopbaan met hulp van O&O-fonds

Werknemers zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun loopbaan. De arbeidsmarkt verandert, door de digitalisering en snel ontwikkelende technologische veranderingen zijn steeds nieuwe vaardigheden nodig. Wie relevant wil blijven, moet dus af en toe kritisch naar zichzelf en zijn ambities kijken.

OTIB, het O&O-fonds voor het technisch installatiebedrijf, wil mensen helpen bij het nadenken over hun loopbaan. Minimaal acht keer per jaar houdt OTIB onder de naam Sterk in je Werk loopbaanbijeenkomsten voor werknemers van 26 tot en met 49 jaar. Deelnemers kijken naar hun eigen ambities. Welke kansen en uitdagingen bieden de ontwikkelingen in het vakgebied? Welke stappen moeten zij nemen om hun ambities waar te maken? Ligt hun perspectief wellicht elders? Hoe blijven zij aantrekkelijk voor hun werkgever?

Nog een stap maken

Dat de bijeenkomsten specifiek voor medewerkers van 25 tot 50 jaar zijn, wil niet zeggen dat OTIB niet wil investeren in oudere medewerkers, verzekert Peter Jacobs van PlusPion. Hij organiseert voor OTIB de bijeenkomsten van Sterk in je Werk. Voor de vijftigplussers is een apart project. “Het werken in deze branche is zwaar. Je werkt of op hoogte, of juist in de kruipruimtes. Het is fysiek belastend werk. Daar wordt in dat project aandacht aan besteed, zeker omdat mensen soms moeten leren om te gaan met fysieke beperkingen en klachten. Maar het kan ook zijn dat je nog een stap wil maken, hoe breng je dat bij je leidinggevende onder de aandacht?”

Keuzes maken in je loopbaan

Deelnemers aan Sterk in je Werk worden niet door hun werkgever ‘gestuurd’ maar nemen zelf het initiatief om een bijeenkomst te bezoeken en zo te werken aan hun loopbaan. Het aantal deelnemers neemt toe, zegt Jacobs. “Dit jaar hadden we vierhonderd deelnemers. Eerder waren dat er 300, dus dat is veel meer. 90 procent zegt zich te hebben aangemeld omdat ze het gevoel hebben dat ze keuzes moeten maken. Ze willen hun plannen toetsen. Het komt dus echt van de medewerkers zelf uit.”

Autonomer op de arbeidsmarkt

Ruim de helft van de deelnemers is jonger dan 35 jaar. “Ik denk dat dat wijst op een groeiend bewustzijn dat je je moet blijven ontwikkelen. Mensen beseffen dat ze langer door moeten. Ze willen zich autonomer gedragen op de arbeidsmarkt. Dat hoor je echt terug in de bijeenkomsten.”

Geen plan B

De meeste deelnemers zijn tijdens de bijeenkomst niet op zoek naar een plan B, een manier om hun loopbaan een heel andere wending te geven. Met de ontwikkelingen die zeker in de technische beroepen razendsnel gaan, zijn er in het eigen werk en branche meer dan genoeg uitdagingen. Jacobs: “Als je de komende tijd gewoon aan de slag wilt blijven in jouw functie, dan vraagt dat ook al een inspanning. Je kunt niet stil blijven staan en dat is voor de meeste mensen wel een eye opener.”

Nadenken over je loopbaan

De deelnemers leren tijdens de bijeenkomst goed naar zichzelf en hun werk te kijken, zegt Jacobs. “Veel mensen komen met het idee ‘Ik ben monteur en ik wil eerste monteur worden’. Of ‘Ik ben eerste monteur en ik wil projectleider worden’. Maar daar hebben we het helemaal niet over. We gaan een stap dieper: ‘Wat wil je nou eigenlijk? Waarom werk je? Wat wil je bereiken in je werk?’ Dat is een stap verder dan de mensen in eerste instantie dachten, maar de meeste deelnemers vinden het heel leuk om eens op die manier na te denken over hun loopbaan.”

Deelnemers coachen elkaar

Om antwoord te krijgen op deze vraag, biedt OTIB deelnemers aan de loopbaanbijeenkomsten de kans om met vakgenoten te sparren over het werk en de toekomst. Jacobs: “Mensen zijn heel goed in staat om elkaar te coachen. Voor de bijeenkomst vragen we mensen naar hun functie. In deze branche varieert het niveau van MBO2 tot universitair. We hebben geleerd dat mensen die op ongeveer hetzelfde functieniveau werken, elkaar veel meer te vertellen hebben dan mensen van wie de functies ver uit elkaar liggen. Monteurs kunnen elkaar verder helpen. Maar of een monteur een projectleider verder kan helpen? In de praktijk bleek dat nogal eens tegen te vallen.”

Loopbaancoach

Sterk in je Werk gaat verder dan de bijeenkomsten, zegt Jacobs “We laten mensen niet los aan het eind van die avond. Als ze dat willen, kunnen ze nog twee keer een loopbaancoach raadplegen om heel specifiek in te gaan op hun eigen situatie. Daar wordt veel gebruik van gemaakt, omdat mensen de bijeenkomst echt verlaten met het gevoel: ‘Ik kan nog wat en ik wil nog wat.’ OTIB geeft ze ook nog een opleidingsvoucher van 500 euro. Dus ze kunnen concreet aan de slag met een opleiding.”

Medewerkers in de installatiebranche denken na over hun loopbaan

Technologische ontwikkelingen

De meeste deelnemers zien de snelle technologische veranderingen als een kans, niet als een bedreiging voor hun baan. Jacobs spreekt van een dubbeleffect. “Nieuwe technologie is niet alleen iets wat je moet kunnen gebruiken, je moeten het ook kunnen maken. Je moet het kunnen aanleggen. Het gaat om meer dan alleen kabeltjes trekken. We moeten het werkbaar maken. We zijn bij een bedrijf geweest dat straatverlichting aanlegt. In die lantaarnpalen worden tegenwoordig allerlei sensoren geplaatst. Dat betekent dat de werknemers flink aan de bak moeten met de technologische ontwikkelingen. En ze zien dat echt als een uitdaging, niet als iets beangstigend.”

Deeltijdwerken onbespreekbaar

De branche verandert niet alleen op technologisch gebied signaleert Jacobs. “We vragen mensen welke carrièreankers zij belangrijk vinden. Dan zie je dat de balans tussen werk en privé een grotere rol speelt dan wij dachten. Je moet niet vergeten dat de installatiebranche een sector is waarin van oudsher met name mannen werkzaam waren. Nog maar vijf jaar geleden was deeltijdwerken echt onbespreekbaar. Je ziet nu meer gebeuren dat monteurs zeggen dat ze een dag thuis willen zijn om voor hun kinderen te zorgen.”

Verknocht aan de techniek

Hoewel het antwoord op de vraag ‘Wat wil je nou eigenlijk’ heel goed zou kunnen worden beantwoord met ‘Een camping in Frankrijk beginnen’, is het nadrukkelijk niet de bedoeling van OTIB om mensen de branche uit te werken. Jacobs: “We hebben die mensen heel hard nodig. En het ‘Ik vertrek-scenario’ komen we ook niet vaak tegen in de bijeenkomsten. Mensen zijn wel verknocht aan de techniek.”

Meer informatie over het project is te vinden op sterkinjewerk.otib.nl

Reageer op dit artikel