nieuws

Zo vergroot je het verandervermogen

Personeelsmanagement

Zo vergroot je het verandervermogen

Het verandervermogen van medewerkers wordt cruciaal voor het succes van organisaties. En dat verandervermogen valt te vergroten. Een training van een dag kan de deur al op een kier zetten.

We leven in een wereld die steeds minder voorspelbaar is en bovendien een stuk complexer is dan voorheen. Daardoor wordt een steeds groter beroep gedaan op het leer- en verandervermogen van mensen, oftewel hun learning agility. Dit is het vermogen om onder nieuwe omstandigheden snel nieuw en effectief gedrag te ontwikkelen en toe te passen. Met andere woorden: weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen.

Vijf dimensies van verandervermogen

Learning agility bestaat uit vijf dimensies, die los van elkaar te ontwikkelen zijn. De eerste dimensie, mental agility, is het vermogen om problemen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen en om out of the box te denken. De tweede dimensie, people agility, is het vermogen om open te staan voor anderen. Het vermogen om te delen, om constructief feedback te geven, om je te verdiepen in verschillende zienswijzen en in andere (sub-)culturen.

De belangrijkste dimensie van learning agility is echter

self awareness: het bewust zijn van je sterke en minder sterke punten

 
De dimensie results agility is het vermogen om goede resultaten te behalen onder moeilijke omstandigheden en onder druk. En change agility is het vermogen om nieuwsgierig te blijven, om te experimenteren en om onbekende en nieuwe situaties op te zoeken.
De belangrijkste dimensie van learning agility is echter self awareness: het bewust zijn van je sterke en minder sterke punten, het steeds kritisch kijken naar je gedrag en je prestaties in nieuwe situaties. Met als doel om daarvan te leren en er beter door te worden.

Self awareness is hefboom

Self awareness is dé hefboom voor het ontwikkelen van de overige vier dimensies. Hoe beter iemand in staat is naar zichzelf te kijken en continu te werken aan zijn of haar effectiviteit, hoe makkelijker het is om ook op de andere agility’s stappen te maken.
Dus voor mensen die een boost kunnen gebruiken in het versterken van hun learning agility, is een eerste stap om te investeren in hun self awareness. En dan is het goed om te weten dat deze dimensie zeker te vergroten is. Daar zijn allerlei trainingen voor te vinden. Met als titels bijvoorbeeld ‘werken aan wendbaarheid’, of waarbij ‘leervermogen’ of ‘verandervermogen’ centraal staat. En met deze trainingen – als ze van voldoende kwaliteit zijn uiteraard – zijn goede resultaten te boeken.

Een goede training geeft de deelnemers bijvoorbeeld inzicht in de werking van de hersenen, en dan specifiek hoe de hersenen omgaan met verandering. Onze hersenen houden daar doorgaans namelijk niet van. Maar tegelijkertijd zijn onze hersenen zeker tot op hoge leeftijd in staat om te blijven leren. De training maakt dat deelnemers zich hier bewust van worden. En dat bewustzijn helpt hen om met meer compassie naar zichzelf te kijken in tijden van verandering. Om in te zien dat veranderen vaak moeite kost, maar bijna altijd wel mogelijk is.

Deur op een kier

Natuurlijk is zo’n training – vaak van één dag – geen wondermiddel. Maar het zet wel de deur op een kier om na te denken over veranderen. Deelnemers krijgen meer inzicht in hun persoonlijke veranderstrategie en hoe ze die kunnen versterken. En als mensen eenmaal gaan nadenken over waarom ze iets al jarenlang op een bepaalde manier doen, en of dat niet anders zou kunnen, gaat die deur moeilijk weer dicht.

Tip! Lees ook: HR als katalysator van het lerend vermogen: 5 tips

Vervolgens is het een zaak om die self awareness – en de andere dimensies van learning agility – uit te bouwen en te onderhouden. Dat kan met feedback, maar vooral ook met feedforward: met gesprekken over wat er in de nabije toekomst van de medewerker wordt verwacht en wat hij of zij nodig heeft om die stappen te maken. Deze feedforward-gesprekken worden doorgaans gehouden met de directe leidinggevenden, daarin gestimuleerd – en ondersteund – door HRM.
Een belangrijke rol van HRM is ook om te kijken hoe het staat met de self awareness van leidinggevenden en het management. Want het komt wel eens voor dat in organisaties vooral de medewerkers moeten veranderen en het management wordt vergeten. Terwijl juist ook aan het management steeds nieuwe eisen gesteld worden, in deze snel veranderende wereld. En HR-managers: uiteraard houdt u ook uw eigen self awareness en learning agility in het oog. Toch?

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin. Anja Goedkoop is programmamanager bij Boertien Vergouwen Overduin.

 

Reageer op dit artikel