nieuws

Werkgever vreest opleiden voor de concurrent

Personeelsmanagement

Werkgever vreest opleiden voor de concurrent

Meer dan de helft van de Nederlandse werkenden (55%) denkt dat werkgevers terughoudend zijn met investeren in scholing omdat ze vrezen hun werknemers op te leiden voor de concurrent.

Dit blijkt uit onderzoek van HR-riskconsultant Robidus onder ruim duizend werkende Nederlanders. 84 procent van de respondenten vindt dat de werkgever verantwoordelijk is voor bijscholing, maar ruim 55 procent denkt dat hun werkgevers bang zijn dat het personeel na de opleiding vertrekt naar een andere werkgever.

“Het is opmerkelijk dat zo’n hoog percentage denkt dat de werkgever niet bereid is om te investeren in personeel, terwijl opleiden van groot belang is, ook voor de werkgever zelf”, zegt Mick Netiv, directeur van Robidus. “Het opleiden van personeel stelt de werknemer in staat zijn eigen functie langer en beter te vervullen. En met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 is het van belang om personeel te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden om langer door te kunnen gaan. Voor de organisaties zelf is het dus belangrijk dat het personeel gemotiveerd wordt om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Hoger opgeleiden vaker bijscholing

De ondervraagden zien echter ook in dat het succesvol bijscholen van personeel niet alleen afhangt van de werkgever. Zij vinden dat werknemers zelf ook initiatief moeten nemen om hun kennis bij te spijkeren. Als ze hiertoe niet bereid zijn, geeft ruim een derde (35,6 procent) van de ondervraagden aan dat de werkgever zelfs financiële maatregelen mag treffen. “Hierbij kan je denken aan het niet uitkeren van bonussen of het tegenhouden van salarisverhogingen.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat 52 procent van de ondervraagden denkt dat laagopgeleiden minder gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen dan hoogopgeleiden. Opvallend is dat niet alleen de hoogopgeleiden mensen dit aangeven, maar ook laagopgeleiden zelf. Bijna 44 procent van de laagopgeleiden geeft aan dat dit het geval is.

Verkeerde uitgaven

Volgens het CBS besteedt een bedrijf gemiddeld duizend euro per werknemer aan een opleiding. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat deze investering op de juiste plek terecht komt. Ruim 45 procent van de Nederlanders denkt dat het geld voor bijscholing wordt uitgegeven aan werknemers die het niet nodig hebben. “Het is van belang dat de werkgever slimme keuzes maakt. Natuurlijk kost een opleiding geld, maar als het goed is, leidt een opleiding tot betere kwaliteit, hogere productiviteit en meer motivatie”, aldus Netiv.

Cao’s niet toekomstgericht

Ook de AWVN maakt zich zorgen over de investering in kennis. De cao’s die in 2018 worden afgesloten, zijn volgens de werkgeversvereniging te weinig gericht op de toekomst. Er wordt veel te weinig afgesproken over investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking voor de lange termijn. Voorzover in cao’s wél toekomstgerichte afspraken worden gemaakt, zijn die vooral kostenverhogend.’

Afspraken over opleiding en ontwikkeling

Dat stelt directeur Gerard Groten van werkgeversvereniging AWVN. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle 850 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland. De AWVN-directeur constateert dat het aantal concrete afspraken over opleiding en ontwikkeling van werkenden stagneert. In 75 procent van de 2018-akkoorden staan nieuwe afspraken over zogenoemde ‘duurzame inzetbaarheid’, maar daarvan is 1 op de 3 een studieafspraak. Het aantal afspraken met concrete plannen blijft klein. Groten noemt dit ‘zeer zorgelijk’: ‘We weten dat er op zeker moment een omslag in de economie en op de arbeidsmarkt komt. We weten ook dat de arbeidsmarkt snel verandert. Dan is het een gemiste kans om daar niet sterker op te anticiperen.’

 

Reageer op dit artikel