nieuws

Herrie op de werkvloer blijft werknemer frustreren

Personeelsmanagement

Wie op zijn werkplek regelmatig het idee heeft in een plaag stridulerende sprinkhanen terecht te zijn gekomen, staat niet alleen. Het lawaai in de kantoortuin is nog altijd een van de grootste ergernissen op de werkvloer. Toch zijn er maar weinig werkgevers die actief werken aan het beïnvloeden van het omgevingsgeluid.

Herrie op de werkvloer blijft werknemer frustreren

Dat blijkt uit onderzoek van Specsavers onder duizend werknemers die hun dagen doorbrengen op kantoor. Geklets van collega’s, harde ringtones en luidruchtige telefoongesprekken zijn de meest genoemde irritaties. 56 procent van de ondervraagden zegt meer fouten te maken dan hij zou doen in een rustige omgeving. 59 procent is productiever op een werkplek met minder lawaai.

Klachten door herrie

Lawaai heeft grote invloed op het welbevinden van de werknemers. 67 procent van de respondenten geeft aan meerdere keren per dag gestoord te worden door omgevingsgeluid. Werknemers ondervinden hier allerlei klachten door. Concentratieproblemen (51%), frustratie (36%), een onrustig gevoel (34%), vermoeidheid (27%) en hoofdpijn (17%) worden aangegeven als de vijf belangrijkste gevolgen van geluidshinder.

Wie op zijn werkplek regelmatig het idee heeft in een plaag stridulerende sprinkhanen terecht te zijn gekomen, staat niet alleen

Naast de impact op korte termijn, zoals concentratieproblemen en stress, kan continu omgevingsgeluid op de lange termijn een negatief effect hebben. Al in 2000 toonden onderzoekers aan dat mensen die drie uur of langer bloot staan aan kantoorlawaai fysiek aantoonbaar meer stress ondervonden. Ook waren zij minder geneigd om gezond te werken door gebruik te maken van ergonomische oplossingen voor hun werkplek. Stress is een van de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim.

Akoestiek staat niet op de agenda

Hoewel herrie de employee experience dus duidelijk negatief beïnvloedt, staat het onderwerp maar bij weinig werkgevers op de agenda, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts 10 procent geeft aan aandacht te besteden aan de akoestiek bij de inrichting van het kantoor. Dit terwijl ruim de helft van de werknemers (55%) de geluidshinder wel eens heeft aangekaart. In 45 procent van de gevallen is er vervolgens geen actie ondernomen.

Jeroen Megens, specialist bouwakoestiek bij LBP|SIGHT, erkent het probleem: “Een gezonde werkomgeving is een steeds belangrijker onderwerp voor bedrijven. Akoestiek is hierbij echter vaak een ondergeschoven kindje, zoals ook blijkt uit het onderzoek. Het is ongrijpbaar en vergt specialistische kennis. Daarnaast zijn de verschillen tussen kantoren en werkplekken groot, waardoor niet één geschikte oplossing is. Ook is niet iedere organisatie even goed geschikt voor het werken in een open kantooromgeving. Er moet vooraf goed naar het type organisatie worden gekeken en daarop moet de akoestiek van het kantoor worden afgestemd om zo de geluidshinder tot een minimum te beperken.”

Reageer op dit artikel