nieuws

Tevredenheid over werk neemt af

Personeelsmanagement

Nederlandse werkenden, zowel werknemers als zzp’ers, zijn iets minder tevreden over hun werk dan een jaar eerder. Toch geeft nog meer dan driekwart (76,1%) zijn werk een dikke voldoende.

Tevredenheid over werk neemt af

De tevredenheid van werknemers met hun werk en arbeidsomstandigheden nam tussen 2016 en 2017, na een voorzichtige toename na de crisisjaren, wat af. Ook zzp’ers waren in 2017 minder tevreden met hun werk en arbeidsomstandigheden dan in de eerdere meting van 2015. Dat blijkt uit het rapport De sociale staat van Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees ook: Employee experience, wat betekent het?

Tevreden over inkomen

Hoewel de tevredenheid over het werk dus lijkt af te kalven, zijn Nederlanders wel steeds meer tevreden over het eigen inkomen. Tijdens het dieptepunt van de crisis, in de jaren 2012 en 2013, was 72 procent van de Nederlanders (zeer) tevreden met het eigen huishoudensinkomen. In 2018 zijn beduidend meer mensen in hun nopjes met hun inkomen: 80 procent zegt tevreden te zijn. Vooral onder mensen met een niet-westers achtergrond stijgt de tevredenheid met het inkomen, 52 procent in 2010,2011 naar 62 procent in 2018.

Gemopperd wordt er vooral onder pensioenontvangers. Hun inkomens stegen minder hard dan die van werknemers met loon. Onder pensioenontvangers daalde het aandeel dat tevreden is met het inkomen flink: van 87 procent naar 78 procent.

Tevredenheid met het werk

Tevredenheid met het werk

Betaald werk

De tijd die mensen aangeven te besteden aan betaald werk is tussen 2006 en 2016 toegenomen, ten koste van het aantal uren besteed aan het huishouden en de zorg voor anderen. Nederlanders zijn gemiddeld 27,1 uur per week betaald aan het werk. In 2006 was dat 25,3 uur. Vrouwen besteden steeds meer tijd aan betaald werk, maar blijven in dit opzicht wel achter bij mannen: 21,3 versus 32,9 uur in 2016.

Vrouwen besteden nog altijd veel meer tijd aan zorgtaken dan mannen: 26,9 uur tegenover 16,9 uur. Daardoor houden zij naast hun betaalde werk minder vrije tijd over dan mannen en zij rusten hierin ook minder uit. Dit komt vooral doordat vrouwen zich ook in hun vrije tijd verantwoordelijk voelen voor anderen zoals kinderen of hun partner.

Opgejaagd

De combinatie van werk en zorgtaken gaat veel werkenden niet in de koude kleren zitten. Vooral hogeropgeleiden en mensen met (jonge) kinderen voelen de druk. Vrouwen hebben hier vaker last van dan mannen (44% respectievelijk 35%).

Burn-outklachten zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en vormen een risicofactor voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden, zo constateert ook het SCP. In 2017 rapporteerde 8 procent van de nieuwe zzp’ers burn-outklachten, onder de werknemers was dat twee keer zo veel.

 

Tip! Lees ook de whitepaper 5 factoren van een happy workplace. Klik hier om gratis te downloaden

Reageer op dit artikel