nieuws

Inspectie: veiligheid en gezondheid staan of vallen met de bedrijfscultuur

Personeelsmanagement

Organisaties moeten werken aan een bedrijfscultuur waarin veel aandacht is voor gezond en veilig werken en het voorkomen van ongevallen. Dat stelt de Inspectie SZW bij de presentatie van de jaarcijfers van 2018. Het aantal slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen is toegenomen van 54 in 2017 tot 71 in 2018.

Inspectie: veiligheid en gezondheid staan of vallen met de bedrijfscultuur

De Inspectie signaleert dat werknemers steeds vaker betrokken raken bij ernstige arbeidsongevallen. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4 procent is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. De meeste fatale ongelukken (70 ongevallen in 2018 met 71 slachtoffers) vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Meer onveilige situaties

Inspecteur-generaal Marc Kuipers constateert dat veilig werk helaas niet vanzelfsprekend is. “We zien in deze economie dat er sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Gevolg: meer onveilige situaties en meer ongelukken. Ik roep bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden ervan doordrongen moeten zijn dat veiligheid en gezondheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.”

Lees ook: Veilig je werk doen is nog lang niet vanzelfsprekend

Meer controle

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen.

Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.

Groot risico in kleine organisatie

Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan tien werknemers. Per honderdduizend werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval. Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen.

Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn ook vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Het vallen van hoogte, ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen zijn de meest voorkomende ongelukken.

hamer wetboek justitie rechtspraak
Tip! Zorg dat u op de hoogte bent van alle relevante wet- en regelgeving voor HR. Tijdens de HR Actualiteitendag wordt u in één dag helemaal bijgepraat

 

Reageer op dit artikel